Webinar: De bestuurskamer in control

Op donderdag 16 juni 2022 organiseerde Alert Online in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken en Klimaat het webinar “De bestuurskamer in control.” We verkenden tijdens dit webinar de bestuurderskant in relatie tot cybersecurity. De focus lag hierbij vooral op de sectoren Energie, Water & Maritiem, Life Science & Health. Ziekenhuizen, bruggen, sluizen en waterkeringen zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen en ook in de energiesector, als onderdeel van de kritieke infrastructuur, is het dreigingsbeeld groot. Ondanks dat het bewustzijn groeit, wordt er helaas nog vaak een kloof ervaren tussen de interne organisatie en de bestuurders.

Hoe ga je als CISO/CIO het gesprek aan met je bestuurder? Welke vragen stel je aan de bestuurskamer? Maar belangrijk ook: hoe ga je om met het antwoord? Is er bijvoorbeeld ruimte voor de bestuurder om zich kwetsbaar op te stellen? Is er een open cultuur of kan er sprake zijn van schaamte? En als er een cyberincident heeft plaatsgevonden, hoe zorg je er dan voor dat de organisatie weer snel ‘in control’ komt?

Marjolijn Bonthuis ging in gesprek met zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Wat zijn de verschillen, overeenkomst en wat kunnen we van elkaar leren? Marjolijn gaat in gesprek met Hans de Vries (directeur Nationaal Cyber Security Centrum), Ronald Verbeek (directeur CIO Platform), Liesbeth Holterman (Strategisch adviseur cybersecurity vraagstukken Cyberveilig NL, Novel-T), Luisella ten Pierik (CISO Stedin & manager CIO Office) en Sander Kruese (CISO Deventer Ziekenhuis).

Dit webinar is er een in de reeks van het overheidsbreed cyberprogramma.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig
  • Alert Online

    Alert Online richt zich via het partnernetwerk op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Alle partners van Alert Onl... + Meer over Alert Online