eHealth Steden Estafette

Wij nodigen u van harte uit voor de volgende bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette. Deze bijeenkomst  vindt dit keer plaats in Den Haag. Het doel van de inspiratiebijeenkomst is om actuele kennis en ontwikkelingen over innovatieve technologie binnen het domein van welzijn, gezondheid en zorg met elkaar te delen. Tijdens de bijeenkomst zullen voorbeelden uit de praktijk worden gepresenteerd en gaan we met u verkennen wat de rol van gemeenten en andere partijen is bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologie in de (gezondheids) zorg en welzijn.  Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275, Den Haag Datum: Vrijdag 20 januari 2017 Tijd: 09.30 tot 14.00 uur, inclusief lunch Kennis & kunde van stad naar stad  Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo zijn de gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Regio Zuidoost-Brabant en Breda ons voorgegaan. De centrale vraag daarbij is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. De opgedane kennis kunt u terugvinden op de website ehealthengemeente, aangevuld met goede voorbeelden uit de estafettesteden. Partners zorgen verder voor brede verspreiding van deze ideeën via nieuwsberichten, video’s en social media. Vitaal Gezond Lang Thuis Het thema voor de eHealth Steden Estafette in de gemeente Den Haag is Vitaal Gezond Lang Thuis. De gemeente Den Haag werkt met woon-, zorg-, en welzijnspartijen samen om ervoor te zorgen dat ouderen zolang mogelijk waardig en zelfstandig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Technologie (ICT, robotica, domotica) draagt bij om Gezond Lang Thuis wonen mogelijk te maken. Technologie is ondersteunend en is niet bedoeld als persoonlijke zorgvervanging. Om de bekendheid met technologie bij gebruikers te vergroten en om te onderzoeken welke technologie daadwerkelijk aansluit bij de behoefte van de bewoners is een iZi-project van start gegaan in Den Haag. In de flyer in de bijlage vindt u meer informatie over het iZi-project. Op 20 januari delen wij graag de Haagse visie op ‘Vitaal Gezond Lang Thuis’ met u en bieden wij u een sneak preview van het iZi-project. Ook zal een aantal partners van de gemeente Den Haag hun initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, en technologie presenteren. Wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie, Zorg en Havens trapt tijdens de eHealth Steden Estafette de Haagse editie van de e-healthweek af. De eHealthweek is een initiatief van het ministerie van VWS en ECP en vindt in Den Haag plaats van 21 tot 27 januari 2017. Aansluitend aan de eHealth Steden Estafette vindt er een speciale editie plaats van het Haagse ICT-café over eHealth. Dit vindt ook plaats in het HagaZiekenhuis en betreft een netwerkbijeenkomst waar ICT-professionals en geïnteresseerden uit de publieke sector, kennisinstituten en het bedrijfsleven hun kennis en ervaring op het gebied van ICT en zorg delen. De komende tijd wordt het programma samengesteld, u kunt dit vinden op de site ehealthengemeente waar het steeds verder zal worden aangevuld. Het HagaZiekenhuis is te bereiken met Randstadrail 4, HTM tram 6, HTM bus 21, 23 en 26, Veolia bus 27, 31, 34, 35, 36, 37 en 86. Aanmelden Deelname is kosteloos. Wel behouden we het recht om bij overtekening voorrang te verlenen aan organisaties die zorgen voor een evenwichtige variatie in de samenstelling van deelnemers. U kunt zich aanmelden via deze link naar het inschrijfformulier.