Skilling up for the future of Europe Conferentie

Het ontwikkelen van digitale vaardigheden en vaardigheden op het gebied van ‘Key Enabling Technologies’ is een uitdaging op diverse vlakken. Op woensdag 16 maart 2016 vindt in Den Haag een eSkills conferentie plaats waar geïnteresseerden in gesprek gaan over welke acties er in Europa nodig zijn op dit gebied. 

Key Enabling Technologies vormen de basis voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan een groenere economie of de ontwikkeling van compleet nieuwe industrieën.

Nieuwe disruptieve businessmodellen, die versterkt worden door deze nieuwe technologieën, zijn de drijfveren van de zogenoemde vierde industriële revolutie. Nieuwe vaardigheden zijn nodig om de Europese economie, banen en groei aan te wakkeren, én om te zorgen dat organisaties optimaal gebruik kunnen maken van het talent van de toekomst. Hoe pakken we dit aan? Welke actiepunten liggen er? Er is behoefte aan het bundelen van krachten en een goed gecoördineerde aanpak.

Noteer in uw agenda en discussieer mee bij:

Skilling up for the future of Europe:
STEAMing ahead through Digital and Key Enabling Technologies

Datum: woensdag 16 maart 2016
Tijd:
9.00 – 17.30 uur
Locatie:
Den Haag

U kunt zich aanmelden op www.eskills4jobs.nl.  

Praat ook online mee:
Twitter @eskills4jobsNL en #eSkillsNL 
Facebook.com/eskillsforjobsNL