Seminar "Toegang tot patiëntendata"

Het organiseren van toegang tot patiëntgegevens speelt een rol bij vrijwel alle ontwikkelingen op het gebied van zorg-ICT. Bedrijven, overheden, consumenten zijn gewend om gegevens elektronisch uit te wisselen en in te zien. Minder snel ontwikkelt zich de toegangsverlening tot elektronische gegevens in de zorg, want deze is niet zo eenvoudig als bij internetbankieren, webwinkelen of online belastingaangeven. De zorg kent complexe regels voor toegangsverlening door de gevoeligheid van informatie en de vele partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

ECP is mediapartner van het seminar “Toegang tot patiëntendata”. Het seminar is bedoeld voor wie werkt aan Zorg-ICT. ICT-leveranciers kunnen kennisnemen van nieuwe mogelijkheden en eisen. De nieuwste inzichten op het gebied van toegang tot patiëntgegevens komen aan de orde. Vooral aan wie betrokken is bij gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen en portalen geeft het seminar waardevolle nieuwe inzichten. 

Toegang tot patiëntendata
Datum: dinsdag 21 januari 2014
Tijd: 9.30 – 17.00 uur (8.30 uur inloop)
Locatie: Het Vechthuis Utrecht

Een belangrijke recente ontwikkeling op het gebied van toegang tot patiëntgegevens is de totstandkoming van NEN 7521. Tijdens het seminar worden stappen op het groeipad besproken en oplossingen getoond. Naast NEN7521, wordt tijdens het seminar uitgebreid aandacht besteed aan praktische oplossingen voor toegang tot (met name) portalen, het juridisch kader, hoe de vereiste authenticatie te bepalen en aan nieuwe technieken zoals federatief inloggen. MC Haaglanden bespreekt haar casus en drie workshops gaan dieper in op toegang tot portalen, logging, toegang via medische apps en DigiD en eHerkenning.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. Toegang kost €90,75 voor eindgebruikers werkzaam in de zorg en €211,75 voor leveranciers en adviseurs. Het programma vindt u hieronder. Leden van ECP krijgen 50 euro korting via deze link of via de code 2014ECP.

Programma_- Toegang tot patientendata.pdf