Round Table e-Skills

Begin dit jaar werd een stuurgroep e-Skills opgericht, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en ECP-EPN. Doel was binnen een aantal maanden te inventariseren of er draagvlak bestaat voor een gecoördineerde aanpak van e-skills activiteiten (kwaliteitsbewaking en certificering opleidingen, imagoverbetering van ICT-opleiding, enz.) door een Task Force e-Skills Nederland en, zo ja, een businessplan 2011 op te leveren op basis van bestaande contacten en activiteiten, met name in Europees verband.

Na verkennende werkzaamheden door deze stuurgroep, vindt op 15 september aanstaande een Round Table plaats. Hier worden de voorlopige conclusies van de stuurgroep e-Skills aan een aantal experts uit diverse maatschappelijke sectoren voorgelegd. De uitkomsten van deze Round Table moeten duidelijk maken of er voldoende draagvlak is voor de inrichting van een uitgebreidere Task Force e-Skills Nederland, die het dreigende tekort aan mensen met voldoende – en ook de juiste – e-skills een halt toe moet roepen. 
 

Lees hier het verslag.