Bijeenkomst: Zorg en privacy bij patiënten- en cliëntenportalen

Op donderdag 21 juni, organiseert de werkgroep ‘Zorg en privacy’ in samenwerking met ECP, een bijeenkomst ‘Zorg en privacy bij patiënten- en cliëntenportalen’. Cliëntenportalen zijn een belangrijke tool aan het worden binnen de zorg. Veel instellingen zijn bezig hun cliënten meer inzicht en toegang te geven tot hun eigen diensten via internetportalen Tijdens deze bijeenkomst buigt een divers gezelschap van zorgverleners, ICT-ers, privacydeskundigen en patiënten zich over het spanningsveld tussen zorg en privacy binnen een digitaliserende zorg.  Cliëntenportalen vormen een belangrijke tool binnen de zorg. Instellingen zijn bezig hun cliënten meer inzicht en toegang te geven tot hun eigen diensten via internetportalen. Wetgeving rond de toegang voor cliënten tot het eigen dossier, maar ook stimuleringsprogramma’s als VIPP, zorgen voor een toename in het aantal portalen. Bij de ontwikkeling en implementatie lopen organisaties aan tegen vergelijkbare issues met betrekking tot de kwaliteit van zowel de privacy als de zorg. De doelstelling van de werkgroep Zorg en privacy’  is het stimuleren van een gezonde dialoog over dit onderwerp. Door gezamenlijk casussen uit de praktijk te bestuderen en te bespreken kunnen we toebewegen naar goed geïnformeerde belangenafwegingen en praktisch te delen oplossingen, zowel binnen de zorgsector als bij relevante aanpalende partijen.

Zorg en privacy bij patiënten- en cliëntenportalen

Datum: donderdag 21 juni 2018 Tijd: 14:00–17:00 uur (inloop vanaf 13.30 uur; aansluitend napraten op een netwerkborrel) Locatie: SIFUtrecht , Vredenburg 40, Utrecht (rolstoeltoegankelijk)

Programma

Lea Bouwmeester als moderator 13.30 – 14.00 uur       Inloop 14.00 – 14.10 uur      Opening door Daniël Tijink, ECP 14.10 – 15.00 uur      De rol van patiëntenportalen bij verschillende soorten zorginstellingen en vanuit de patiënt

  •  Rob van der Vloed, Lentis, GGZ-intelling
  •  Thea Wijers, Kentalis, doven en slechthorenden
  •  Nienke Zijlstra, De Rijnhoven, ouderenzorginstelling
  •  Hans-Cees Speel, Jeugdbescherming Gelderland
  •  Laurens Rijpstra, Nationale Patiënten Federatie, NPF, patiëntenperspectief

15.10 – 16.00          Vier parallelle workshops: Interactie in werkgroepen: patiëntenportal en spanningen en oplossingen 16.00 – 16.30 uur    Korte plenaire terugkoppeling, vervolgstappen, afsluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier. Deelname is kosteloos. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging. We zien u graag op 21 juni!