Partnerbijeenkomst Alert Online

Op dinsdag 16 april vond de eerste Alert Online Partnerbijeenkomst van 2024 plaats, in Bleyenberg Den Haag. Met ruim 40 aanwezigen werd er die middag gebrainstormd over mogelijke activiteiten in aanloop naar en tijdens de Cybersecuritymaand die in oktober plaatsvindt.

De bijeenkomst werd plenair geopend door Roos Kist en Joyce Martina namens het team van Alert Online. Na een korte terugblik op de successen van de afgelopen cybersecuritymaand werd het woord gegeven aan Marco Doeland, Hoofd Beleid Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en tevens lid van de Raad van Advies van Alert Online. Marco presenteerde de Fraudecijfers van 2023.

Hij begon met goed nieuws, er is namelijk sprake van een daling in de fraudecijfers. Hoe komt dat? Met behulp van steeds meer techniek zijn banken superveilig, maar mensen laten zich oplichten, bijvoorbeeld op dating apps of via WhatsApp. Er zijn diverse maatregelen genomen om fraude nog verder te bestrijden, zoals het verlagen van het betaallimiet van 50.000 tot 2.000 euro. Meer informatie vindt u in dit artikel van de NVB.

Er is eveneens een nieuwe voorlichtingscampagne gestart door de NVB: ‘Frauderen, zo werkt het!’ Daarbij is de manier van voorlichting geven omgegooid; men is zich namelijk langzamerhand wel bewust van risico’s, maar doet er actief niks mee. Met de nieuwe voorlichtingscampagne wordt men meegenomen in de trucs die een fraudeur doet. Daarnaast wordt de focus ook gelegd op basisschool- en mbo-leerlingen. Bepaalde doelgroepen worden bewust aangesproken, bijvoorbeeld op de 50+ beurs, doormiddel van goodiebags of door het inzetten van fraude ambassadeurs.

Na de presentatie van Marco kregen de aanwezigen de gelegenheid om zelf op de zeepkist te klimmen. Zij deelden leuke initiatieven om bewustwording te creëren over cybersecurity in aan loop naar de cybersecuritymaand. Veel organisaties vertelden dat zij bezig zijn met het maken van een toneelstuk, theatershow of zelfs een comedy train. Daarnaast vertelde een organisatie over hun samenwerking met een sneltekenaar die les gaf aan medewerkers en dat gebruiken ze nu in awareness campagnes.

Break-outs

Vervolgens werden vier groepen gevormd waarin de aanwezigen verder gingen brainstormen over de kick-off van de cybersecuritymaand, de behoeften van partners, en de Digitale Hulpverlener.

Afgelopen jaar vond tijdens de kick-off Hâck The Hague plaats: 120 professionele hackers en studenten testten in het stadhuis van gemeente Den Haag verschillende systemen van de gemeente en haar leveranciers op hun digitale veiligheid. In de 1ste break-out groep werd de gemeente Den Haag opnieuw genoemd als mogelijk partner voor de cybersecuritymaand kick-off. Daarnaast werd er gesuggereerd om de AIVD of het NCSC een rol te geven. Ook de NS werd genoemd, vanwege hun ervaring met, en voorbereiding, op de NIS2-richtlijn.

In de break-out over de behoeften van partners kwamen diverse ideeën naar voren. Zo werd duidelijk dat de bedrijfscultuur veranderen erg lastig is. Cyberveiligheid in het onboarding-proces opnemen werd als tip gegeven door meerdere deelnemers. Daarnaast kwam behoefte naar actuele inhoud naar voren omdat informatie snel verouderd is. Social enigineering als ook ‘melden’ van cyberincidenten werden genoemd als thema’s waar men graag communicatiemateriaal over verspreid. De digitale toegankelijkheid van communicatiemateriaal is een belangrijk punt.

In een derde break-out groep kwamen verschillende vragen naar boven. Hoe verander je bedrijfscultuur; informatieawareness? Hoe raak je de raad van bestuur; zodat zij meer nut en noodzaak gaan inzien? Hoe breng je informatieveiligheidsbeleid? Enkele oplossingen werden besproken. Toegankelijkheid en de tone of voice waarmee je werknemers aanspreekt bleken daarin belangrijke elementen.

De vierde groep ging in gesprek over het verder ontwikkelen van de Digitale Hulpverlener (DHV’er). Een voorstel was het creëren van een checklist met de eerste vijf stappen die je als DHV’er moet uitvoeren. Daarnaast werd er gesuggereerd om ook aandacht te gaan vestigen op ZZP’ers.

Als afsluiting van deze geslaagde Alert Online Partnerbijeenkomst vond er een netwerkborrel plaats.

De andere partnerbijeenkomsten zijn ook al geprikt, save the date!

  • Donderdag 20 juni van 15:00 – 16:30 Meld je aan via deze link!
  • Dinsdag 3 september
  • Maandag 30 september: Kick-Off Cybersecuritymaand

16-04-2024
  • Alert Online

    Alert Online richt zich via het partnernetwerk op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Alle partners van Alert Onl... + Meer over Alert Online