Mobility Data Space Event – Gaia-X evenement

Locatie: Brussel en online

Op 19 mei organiseerde Gaia-X AISBL het tweede data space event. Deze keer toegespitst op mobiliteit. Het event is Gaia-X’s eerste stap in de ontwikkeling van een schaalbare en vertrouwde Europese data space voor mobiliteit, gebaseerd op een mensgericht, soeverein en federatief systeem. De teaser is hier terug te zien.

“Decentralisatie van data spaces kan de markt significant vergroten en geeft een impuls aan mensgerichte mobiliteitsservices. Meer dan 60% van de mensen in West-Europa gebruikt iedere dag een eigen auto. Door op verstandige en veilige wijze data uit te wisselen kunnen we de toegankelijkheid van openbaar vervoer verbeteren. Daarmee verbeteren we de leefomstandigheden in onze drukke steden. Dat komt tevens overeen met de doelstellingen vanuit de EU en sluit aan op de huidige trend in publiek-private samenwerkingen” stelt Francesco Bonfiglio, CEO van Gaia-X.

“How can dataspaces contribute to the development of mobility activities in Europe and better service for travellers?” was de titel van en centrale vraag tijdens dit event. Met een decentrale data space hebben burgers de volledige controle over hun data en bepalen zij zelf met wie zij hun data delen binnen de transport infrastructuur om zo veiliger en eenvoudiger te kunnen reizen.

“Datasoevereiniteit is essentieel voor data spaces. Zonder die soevereiniteit kunnen data spaces denk ik niet eens bestaan. Binnen de context van Gaia-X en een data space voor mobiliteit, is datasoevereiniteit voor zowel de deelnemers aan de data space, burgers en bedrijven en ieder ander die onderdeel is van het ecosysteem. De controle over data door deze partijen maakt die soevereiniteit mogelijk waardoor ook innovatie middels data mogelijk is.” stelde Jean-Francois Cases, VP & Associate General Counsel Amadeus, EONA-X President, tijdens het event.

Tijdens de keynote presentaties, break-outsessies en paneldiscussies werd duidelijk dat er vooral behoefte is aan identiteit- en consentmanagement, betrouwbare en schaalbare data infrastructuren en governance frameworks om use cases te kunnen realiseren, en een robuust framework om betrouwbaar kunstmatige intelligentie in te kunnen zetten.

De opname van het hele event en de presentaties zijn terug te zien via deze link. Deelnemers zijn van harte uitgenodigd onderdeel te blijven van de ontwikkelingen rondom een data space voor mobiliteit binnen de bestaande Gaia-X werkgroep omtrent dit thema. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de werkgroep via aisbl-membership@gaia-x.eu.

Meer informatie? Kijk op de website van Gaia-X.

  • Gaia-X hub Nederland

    Gaia-X is een Europees aangestuurd initiatief dat een data- en cloudinfrastructuur wil gaan ontwikkelen waarbij Europese waarden als data-soevereiniteit geborgd worden (www.gaia-x.eu). Om dit een g... + Meer over Gaia-X hub Nederland