Keukentafelsessie #9: 'Informatiehuishouding: linking pin tussen beleid en uitvoering'

Datum: 22 juni 2023 15:00 – 17:45
Aanmeldlink

________________

Tijdens de keukentafelsessies wordt u meegenomen in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Daartoe worden gasten uitgenodigd aan de keukentafel. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, wordt samen met de tafelgasten én het (online) publiek gezocht naar oplossingen. De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Programma

Het thema van deze negende keukentafelsessie is ‘Informatiehuishouding: linking pin tussen beleid en uitvoering’. De complexiteit van wetgeving en de stapeling van beleid staan in de weg van een goede uitvoering. Daardoor staan burgers in de kou. Regelingen bereiken burgers en ondernemers die daar recht op hebben niet, of ze moeten eindeloos formulieren invullen, of ze moeten veel te lang wachten op antwoord. En aan de andere kant: de uitvoeringsinstanties beschikken te vaak niet over de informatie waarmee ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Dit alles wordt pijnlijk duidelijk in de Staat van de Uitvoering. Hoe kunnen we – rekening houdend met deze problemen – de informatiehuishouding zo organiseren dat de kloof tussen beleid en uitvoering wordt overbrugd? Arre Zuurmond spreekt met zijn tafelgasten over mogelijke oplossingen door standaardisatie, wetgevingsmethodiek en multidisciplinaire samenwerking.

Sprekers

afelgasten ronde 1 – Standaardisatie
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel Lid van de Raad van Bestuur UWV
Larissa Zegveld Voorzitter Forum Standaardisatie
Algemeen directeur Kennisnet
Forum Standaardisatie
Kennisnet
Ronald Ossendrijver Enterprise architect Politie Nederland

 

Tafelgasten ronde 2 – Wetgevingsmethodiek
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel Lid van de Raad van Bestuur UWV
Barbera Veltkamp Coördinerend wetgevingsjurist Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Won van Deursen Business analist Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Stan Basten Plv.directeur/afdelingshoofd Beleid, Politiek & Strategie DG Toeslagen Ministerie van Financiën
Ivar Timmer Lector Legal management & Technology Hogeschool van Amsterdam

 

Tafelgasten ronde 3 – Multidisciplinaire samenwerking
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel Lid van de Raad van Bestuur UWV
Annemieke Toersen Senior Beleidsadviseur Forum Standaardisatie
Matthijs van Kempen Regelanalist Belastingdienst
Hugo Aalders Directeur dienstverlening Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Registratie

De sessie wordt live uitgezonden vanuit DOK Centrum, openbare bibliotheek Delft. Meld u nu aan en discussieer mee over de problemen en de oplossingen.

  • Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

    De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Een relatie waarin burgers mede-eigenaar zijn van informatie en zodoende bijdragen ... + Meer over Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken