Internet Governance Forum 2023

Van 8 t/m 12 oktober 2023 vindt het 18e Internet Governance Forum (IGF) plaats in Kyoto, Japan, met als thema The Internet We Want – Empowering All People. Bent u van plan hier (fysiek) aan deel te nemen? Neem contact op met het Netherlands Internet Governance Forum via nligf@ecp.nl.

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multistakeholder-platform voor discussie en afstemming omtrent diverse zaken op het gebied van Internet Governance. Het is in het leven geroepen in 2006 en valt onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties. In 2011 is het Netherlands Internet Governance Forum (NL IGF) opgericht om de bekendheid van het IGF in Nederland te vergroten en de vraagstukken rond het internet hoger op de nationale en politieke agenda te krijgen, met oog op de toekomst. Het NL IGF is een consortium bestaande uit het Ministerie van Economische Zaken en KlimaatSIDN, en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

08-10-2023 t/m 12-10-2023 Kyoto, Japan

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance