Internet Governance Forum 2020

Datum: 2 t/m 17 november 2020
Vorm: online

Van 2 t/m 17 november vindt het vijftiende Internet Governance Forum (IGF) digitaal plaats. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen zich deze dagen buigen over uiteenlopende internet-issues zoals standaardisatie, privacy, veilig internet voor kinderen en een open vrij internet. Het overkoepelende thema dit jaar is Internet United. 

De vijftiende bijeenkomst van het Internet Governance Forum (IGF) wordt dit jaar geheel online georganiseerd door de Verenigde Naties onder het overkoepelende thema ‘Internet United’, dat staat voor menselijke veerkracht en solidariteit. Het programma ontwikkelt zich rond de vier thema’s: (1) Data; (2) Environment; (3) Inclusion; (4) Trust.

De online sessies vinden verspreid over twee weken plaats. Van 2-6 november het eerste deel: pre-events, nieuwkomersessies en thematische introductiesessies. Ook open fora, NRI’s (nationale en regionale Internetgovernance-fora) en Dynamic Coalition-sessies worden in deze week georganiseerd.

Op 9 november vindt de officiële opening plaats, waarna er 7 dagen lang plenaire sessies, workshops en thematische bijeenkomsten plaatsvinden, alsook de high-level-leaders-track en het rondetafelgesprek met parlementariër. Op 17 november wordt het IGF2020 officieel afgesloten.

Highlights

3 november: pre-event #37 om 9.00 uur: krijg een beter begrip van de huidige dreigingen en hoe de publieke kern van het internet kan worden beschermd, met Nederlandse inbreng van Marietje Schaake, directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center van de universiteit van Stanford en Nathalie Jaarsma, speciaal gezant cyber en veiligheid, ministerie van buitenlandse zaken.

5 november: pre event #19 om 9.40 uur: zorg voor het snel invoeren van internationale internetstandaarden en leer van best practises om het internet veiliger te maken, gemodereerd door Wout de Natris

6 november: lancering Dynamic Coalition on internt standards, security and safety

10 november: van 17.00 – 18.30 uur de IGF 2020 parlementaire rondetafel: Vertrouwen opbouwen in een tijd van COVID-19-respons en post-COVID-19-herstel

Parlementsleden zijn een belangrijke doelgroep voor het Internet Governance Forum (IGF) als het gaat om het beleid en de dialoog over data, inclusie, veiligheid en andere thema’s die verband houden met beheer van het internet. Vorig jaar, tijdens het IGF in Berlijn, werd voor het eerst een speciale sessie voor parlementariërs georganiseerd, met als belangrijke uitkomst de ‘Jimmy Schulz Call: Messages from the Parliamentarians. Deze bijeenkomst vindt dit jaar navolging met wederom een rondetafel op hoog niveau, om de continuïteit en verbinding tussen de jaarlijkse bijeenkomsten van het IGF met andere mondiale, regionale en nationale wetgevende organen te ondersteunen. De interactieve discussie tussen leden van parlementen uit alle delen van de wereld zal zich richten op manieren om vertrouwen op te bouwen in de COVID-19-tijd en hoe mensen daarvan kunnen herstellen.

Zie hier voor meer informatie en het aanmeldproces van het IGF.

NLIGF

De Nederlandse verbinding vindt in Nederland plaats via het NLIGF. Na een debriefingsbijeenkomst waar werd teruggeblikt op het IGF in Berlijn 2019 vond er een bijeenkomst plaats over cyberdiplomatie. Dat bleek het laatste fysieke NLIGF-event van 2020. Een podcast over het belang van standaarden als belangrijk thema voor 2020 werd gemaakt en actief onder parlementariërs verspreid. In oktober was er nog een bijeenkomst over digitale inmenging in verkiezingen. Van 17-19 november vindt het ECP jaarfestival plaats. NLIGF is partner om het brede netwerk van ECP kennis te laten maken met het open multistakeholder Internet Governance Forum en het belang van deze open dialoog te benadrukken. Alleen door met elkaar in gesprek te blijven en samen de schouders te zetten en problemen aan te pakken houden we een open, veilig, vrij en stabiel internet.

 

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance