Internet Governance Forum 2020

Datum: 2 t/m 6 november 2020
Vorm: online

Van 2 t/m 6 november vindt het vijftiende Internet Governance Forum (IGF) digitaal plaats. Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen zich deze dagen buigen over uiteenlopende internet-issues zoals standaardisatie, privacy, veilig internet voor kinderen en een open vrij internet. Het overkoepelende thema dit jaar is Internet United. 

IGF

Het IGF is opgericht door de Verenigde Naties en is bedoeld als een open discussieplatform voor belangrijke juridische, politieke, sociale en technische kwesties met betrekking tot het internet. Tijdens het IGF kunnen stakeholdergroepen op gelijke voet met elkaar de discussie aangaan over het beleid in relatie tot het internet. Het IGF informeert en inspireert beleidsmakers in zowel de publieke als in de private sector. Er hoeft niets besloten te worden. Vier dagen lang draait het om het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en goede voorbeelden waarbij het debat niet hoeft te worden geschuwd. Het IGF faciliteert een gemeenschappelijke verstandhouding over zowel het benutten van kansen die het internet biedt als ook de risico’s en uitdagingen die hierdoor ontstaan.

Zie hier de website van IGF.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance