IGF Workshop Public private partnerships: an holistic approach to cross border cybercrime

Dit jaar wordt van 14 tot en met 17 september voor de vijfde keer het mondiale Internet Governance Forum (IGF) georganiseerd, dit maal in Vilnius, Litouwen. Het ministerie, SIDN en ECP-EPN bereiden voor dit Forum gezamenlijk een workshop (15 september) voor, waar het belang van een publiek private samenwerking voor de aanpak van internetveiligheid/cybercrime centraal staat. De workshop is als volgt omschreven:

‘Public private partnerships: an holistic approach to cross border cybercrime; fighting, information sharing, cooperation and awareness raising in a multi stakeholder environment’

Internet Governance Forum
Het Internet Governance Forum (opgericht in 2005 tijdens de World Summit on Information society) wil bijdragen aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking (in lijn met de Agenda voor de Informatiemaatschappij). In het najaar van 2006 vond de eerste bijeenkomst van dit Forum plaats. Deze bijeenkomst mondde uit in een aantal initiatieven en dynamic coalitions, en werd door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties algemeen als een succes gezien. Kijk ook op www.intgovforum.org

Workshop
Het ministerie van Economische Zaken heeft het initiatief genomen voor deze workshop omdat het belangrijk wordt geacht met een stevige, goed voorbereide Nederlandse delegatie vertegenwoordigd te zijn. Een goede verbondenheid van het nationale internetdebat met de mondiale ontwikkelingen is van belang om onderwerpen te agenderen die in internationaal kader moeten worden aangepakt zoals de bestrijding van spam, cybercriminaliteit, of om wat internationaal speelt een goede inbedding te geven in het nationale beleid. Tijdens de workshop  dient de publiek private samenwerking als voorbeeld voor de aanpak van internetveiligheid/cybercrime, in drie delen:

o informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen over dreigingen en best practices aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals NICC/IKC (Nederland),  CPNI (UK), etc.;

o het bouwen van nationale samenwerkingsverbanden aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het Platform Internetveiligheid (NL) en andere gremia in andere landen;

o internationale grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak van cybercrime.

Het programma van de workshop vindt u hier.

Lees hier het verslag van de workshop.