Help de welzijnssector en de jeudgzorg voldoende digivaardig te maken!

Datum: woensdag 20 januari
Tijd: 09.00 – 10.30 uur (jeugd) en 10.45 – 12.15 uur (welzijn)
Vorm: online

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomsten ‘Help welzijn en jeugdzorg voldoende digivaardig te maken!’.

Elke zorgprofessional krijgt tegenwoordig te maken met digitale toepassingen, ook in de jeugdzorg en in welzijn. Dat vraagt digitale vaardigheden van de medewerkers. Vaardigheden die niet altijd in de opleiding zijn meegegeven en die niet iedereen even makkelijk oppakt, maar die wel nodig zijn voor het geven van goede zorg.

Coalitie Digivaardig in de zorg

De laatste jaren heeft de coalitie Digivaardig in de zorg veel gedaan aan de bewustwording en concrete ondersteuning van digitale vaardigheden in de zorg.

Voor de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg (vvt), de GGZ en de ziekenhuizen is het afgelopen jaar een kennissite ontwikkeld met een zelftest en leermiddelen: www.digivaardigindezorg.nl. Op 19 november lanceren we een zelftest voor huisartsen.

Ook is er een zelftest voor managers, is het concept digicoach uitgewerkt en wordt er allerlei ondersteunend materiaal geboden voor zorginstellingen die een project digitale vaardigheden starten. In werkgroepen, appgroepen en tijdens werkconferenties ontmoeten deelnemers elkaar. Partijen als VWS, VGN, ActiZ, CAOP, RegioPlus, MBO Raad zijn betrokken.

Welzijn en jeugd aansluiten

Ook in de welzijnssector en de jeugdzorg zijn digitale vaardigheden een knelpunt. We hebben al van verschillende organisaties gehoord dat ze graag willen aansluiten bij het programma Digivaardig in de zorg. We onderzoeken of we dat we in 2021 kunnen realiseren.

We nodigen u van harte uit hierover mee te denken tijdens een van onze bijeenkomsten. Op de bijeenkomst zullen we ingaan op de vragen:

  • Hoe digivaardig is jouw sector? Waar zitten knelpunten?
  • Wat is er nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers in jouw sector te vergroten?
  • Welke functiedifferentiatie moeten we hanteren voor een zelftest?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?

Aanmelden

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg
  • Digivaardig in de zorg

    Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica... + Meer over Digivaardig in de zorg