Help de ggz en ziekenhuizen voldoende digivaardig te maken!

Datum: donderdag 30 januari
Locatie: GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Tijd: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomsten ‘Help de ggz en ziekenhuizen voldoende digivaardig te maken!’.

Elke zorgprofessional krijgt tegenwoordig te maken met digitale toepassingen, ook in de ggz en in ziekenhuizen. Dat vraagt digitale vaardigheden van de zorgprofessional. Vaardigheden die niet in de opleiding zijn meegegeven en die niet iedereen even makkelijk oppakt, maar die wel nodig zijn voor het geven van goede zorg.

Coalitie Digivaardig in de zorg

De laatste jaren heeft de coalitie Digivaardig in de zorg veel gedaan aan de bewustwording en concrete ondersteuning van digitale vaardigheden in de zorg.

Voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg (vvt) is het afgelopen jaar een kennissite ontwikkeld met een zelftest en leermiddelen: www.digivaardigindezorg.nl. Ook is er een zelftest voor managers, is het concept digicoach uitgewerkt en wordt er allerlei ondersteunend materiaal geboden voor zorginstellingen die een project digitale vaardigheden starten. In werkgroepen, appgroepen en tijdens werkconferenties ontmoeten deelnemers elkaar. Partijen als VWS, VGN, ActiZ, CAOP, RegioPlus, MBO Raad zijn betrokken.

Ggz en ziekenhuizen aansluiten

Ook in de ggz en in ziekenhuizen zijn digitale vaardigheden een knelpunt. We hebben al van verschillende organisaties gehoord dat ze graag willen aansluiten bij het programma Digivaardig in de zorg. Dat willen we in 2020 gaan realiseren.

We nodigen u van harte uit hierover mee te denken tijdens een van onze bijeenkomsten op 30 januari.

Ggz: van 10 tot 12 uur (locatie: midden van het land)
Ziekenhuizen: van 14 tot 16 uur (locatie: midden van het land)

Op de bijeenkomst zullen we ingaan op de vragen:

  • Hoe digivaardig is de ggz en de ziekenhuissector? Waar zitten knelpunten?
  • Wat is er nodig om de digitale vaardigheden van zorgprofessionals in de ggz en in ziekenhuizen te vergroten?
  • Welke functiedifferentiatie moeten we hanteren voor een zelftest?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Na aanmelding rekenen wij op uw komst.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg
  • Digivaardig in de zorg

    Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica... + Meer over Digivaardig in de zorg