ECP Deelnemersspecial Gedistribueerde digitale identiteit: voorbij de technologie

Datum: 11 mei 2020

Op 11 mei 2020 vond de ECP Deelnemersspecial Gedistribueerde digitale identiteit: voorbij de technologie plaats. Via deze link kunt u het webinar terugkijken.

In deze periode, waarin Covid-19 een stevige grip op ons heeft en corona ons leven bepaalt, is digitale identiteit een onderwerp dat meer dan ooit de aandacht verdient. Of het nu gaat om het internet of things, kunstmatige intelligentie, datadelen, blockchain, big data of andere digitale innovaties: we hebben ermee te maken. Het vaststellen van de identiteit van betrokkenen wanneer via internet gebruik gemaakt wordt van diensten was dan ook op 11 mei onderwerp van gesprek in de ECP Deelnemersspecial Gedistribueerde digitale identiteit.

U wordt online bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom digitale identiteit in Europa en Nederland: hoe is de laatste jaren het denken rond digitale identiteit verschoven? Van een door de overheid vastgelegde en geborgde digitale identiteit, naar een “gefedereerde” (gebundelde) identiteit, naar gedistribueerde vormen van digitale identiteit, zodanig dat de persoon zelf de eigen digitale identiteit beheert? Om welke kwesties gaat het in het huidige debat? Wat zijn de keuzes waar we voor staan?

  • Dutch Blockchain Coalition

    In 2017 is de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht om ervoor te zorgen dat blockchain zich ontwikkelt vanuit Nederlandse en Europese waarden. ECP | Platform voor de Informa... + Meer over Dutch Blockchain Coalition