Ethiek bij ontwerp en gebruik van AI in de zorg

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst ‘Ethiek bij ontwerp en gebruik van AI in de zorg’ op dinsdag 25 juni a.s. in Utrecht. Eerder dit jaar zijn we gestart met onze bijeenkomst over de ethische aspecten bij informatie-uitwisseling. Deze bijeenkomst richten we ons op de ethische aspecten van Artificial Intelligence in de zorg. Er wordt veel verwacht van deze ontwikkeling en tegelijkertijd wordt regelmatig gewezen op de ethische aspecten ervan. Wat betekent AI bijvoorbeeld voor de arts-patiënt relatie? Is het ethisch om zorg zónder AI te leveren als AI dit beter kan? Hoe zit het met privacy en kwaliteit van data?” Tijdens de bijeenkomst zal hier op worden ingegaan. We doen dit aan de hand van een casus en een gespreksmodel, waarbij ingegaan wordt op ethics by design, ethics by implementation en ethics by use(r). Programma Het programma begint met een korte inleiding over ai waarna we net als tijdens de vorige sessie een toelichting zullen geven op het te gebruiken ethische model. Centrale rol tijdens de bijeenkomst speelt een praktijk casus van AI in de zorg. Karin Hagoort, die betrokken is bij de ontwikkeling van een agressie voorspellend algoritme in de GGZ (UMCU) zal vertellen over het algoritme en de status hiervan. Er kan onder bepaalde omstandigheden al goed agressie in de kliniek worden voorspeld met het algoritme. Hierna gaan we, na een korte pauze, in groepen uiteen om vanuit verschillende perspectieven de casus te bespreken. Tot slot zullen we de resultaten kort plenair terugkoppelen waarna we afsluiten met een borrel. 13.30 – 14.00 Inloop 14.00 – 15.00 Start programma 15.00 – 15.20 Pauze 15.20 – 16.20 In subgroepen uit elkaar en aan de slag met de ethische vragen bij de casus 16.20 – 16.45 Plenaire nabespreking 16.45 Borrel Bijeenkomst: De ethiek van informatie-uitwisseling in de zorg Datum: dinsdag 25 juni 2019 Tijd: 13:30–16:45 uur, met aansluitend borrel Locatie: Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht