Energie op verduurzaming: GreenOps en de energietransitie

Datum: 8 juni
Locatie: Green Village, TU Delft
Aanmelden kan via: NCDD – Aanmelden

Op 8 juni van 13:00 tot 17:00 uur organiseert ECP in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, TU Delft en de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering de bijeenkomst ‘Energie op verduurzaming: GreenOps en de energietransitie’ in de Green Village van de TU Delft.

Thema

Tijdens dit evenement kijken we naar verduurzaming van én door digitalisering. Dankzij geopolitieke spanningen, Europees beleid en energieprijzen groeit de aandacht voor duurzame IT bedrijfsvoering. Er zijn wekelijks nieuwe initiatieven. Het belang van duurzaamheid is evident, maar wanneer is iets echt duurzaam? Waar moet je beginnen als organisatie? Welke stappen heb je te doorlopen om het ook daadwerkelijk toe te passen? En wat is er nodig om obstakels weg te nemen? Geen gemakkelijke opgave, maar inspirerend zijn het handjevol voorbeelden die ver gevorderd zijn. Daarnaast biedt IT zelf ook kansen. Concepten als ‘Het energiesysteem voor de toekomst’ en ‘De digitale infrastructuur als slimme energiegebruiker’, spreken niet alleen tot de verbeelding maar er wordt op dit moment in consortia en innovatieve samenwerkingsverbanden aan gesleuteld. Tegelijkertijd is het maar de vraag of dit niet de druppel op de gloeiende plaat is en wat er echt nodig is om de noodzakelijke meters te maken.

Programma

13:00

Inloop

13:30 – 13:35

Welkomstwoord

Daniël Frijters 

13:35 – 13:40

Inleiding van de bijeenkomst

13:40 – 13:50

TU Delft over GreenVillage 

13:50 – 13:55

Doel en Scope van de Strategie Raad

Roy Tomeij  

13:55 – 14:05

Toelichting activiteiten duurzaamheid & digitalisering 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Michel Verhagen 

14:05 – 14:25

Key note 1: AI en de energietransitie       Han la Poutré

14:25 – 14:45

Key note 2: duurzame IT bedrijfsvoering Niklas Sundberg 

14:45 – 15:05

Korte pauze

15:05 – 15:50

Break-Out sessies

Break-out 1 : GreenOPS : We duiken dieper in een aantal aspecten van duurzame ICT aan de hand van concrete voorbeelden.

Break-out 2: Kansen voor flexibilisering ten behoeve van de energietransitie.

15:50 – 16:00

Korte pauze

16:00 – 16:10

Plenaire terugkoppeling Break-Out sessies

16:10 – 16:40

Panel Discussie 

16:45 – 17:30

Netwerkborrel

17:30

Einde Bijeenkomst 

Onderschrijven de deelnemers de inzichten, conclusies en thema’s? Welke nuances zijn er en zijn er nog andere invalshoeken die van belang zijn voor verdere vorming van beleid die op dit moment nog ontbreken? Wat kan de sector zelf oppakken met haar eigen verduurzamingsopgave en wat is er nodig vanuit de overheid? Wie is als eerste aan zet volgens u? Wij diepen deze vragen graag uit samen met u in de break-out sessies en het panel.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid! Meld u snel aan via de link bovenaan de pagina!

Klik hier als je meer informatie wilt lezen over de NCDD.