Een veilig, open en vrij internet en het belang van internationale normen - Conferentie Nederland Digitaal 2021

Datum: 10 februari 2021

Deze sessie over het belang van internationale normen vond plaats op de Conferentie Nederland Digitaal 2021.

Het internet is vervlochten in ons dagelijkse leven en heeft zich ontwikkeld tot een vitale infrastructuur. Het open en vrije karakter van het internet draagt bij aan de democratie, het aanjagen van mensenrechten en stimuleert innovatie en economische groei. Aan de vele voordelen zitten echter ook schaduwkanten, zoals oneigenlijke interventies door staten en andere partijen. In de afgelopen jaren is steeds vaker de noodzaak uitgesproken om de open, vrije, stabiele en veilige kern van het publieke internet te beschermen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een economische blik op het internet (telecommunicatie en interneteconomie) naar een blik gericht op de veiligheid (cybercrime, digitale spionage en cyberaanvallen). Deze focus op veiligheid kan leiden tot het inperken van de openheid van het internet. Het internet kan ‘kapot’ als we er niet meer vanuit kunnen gaan dat de informatie die we verzenden aankomt bij de ontvanger of als bepaalde informatie niet toegankelijk is.

Gezien het belang van de internet-infrastructuur is het noodzakelijk om de publieke kern van het internet te beschermen. Om deze bescherming te garanderen zijn 8 internationale normen ontwikkeld. In deze sessie worden enkele normen nader toegelicht en er wordt ingegaan op wat Nederland kan doen en nodig is om de normen dichterbij te brengen.

Sprekers: Olaf Kolkman, Dennis Broeders, Marco Hogewoning, drs. Carmen Gonsalves
Organisaties: Internet Society, Universiteit Leiden, RIPE NCC, The Hague Program for Cyber Norms

*Let op: de video’s van de sessies waren t/m 31 maart te bekijken. Daarna zijn ze in verband met AvG-regels weer offline gehaald.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance