ECP Eindejaarssociëteit

Terugblik ECP Eindejaarssociëteit

Op 13 december organiseerde ECP een feestelijke jaarafsluiting, de ECP Eindejaarssociëteit, in Sociëteit De Witte in Den Haag.
Tijdens deze bijeenkomst blikten ECP-voorzitter Tineke Netelenbos en ECP-directeur Arie van Bellen tijdens een inhoudelijk programma van 45 minuten terug op ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de activiteiten van ECP van het afgelopen jaar. Hiernaast werden de belangrijke thema’s voor 2023 besproken.

Na het inhoudelijke gedeelte gingen 60 mensen onder leiding van een gids mee op tour langs de highlights van het Mauritshuis. De bezoekers die geen interesse hadden om deel te nemen aan deze tour konden alvast aan de borrel. De avond werd afgesloten met een diner.

Hoogtepunten 2022

• Resultaten coalities & programma’s
• Afspraken:
– Manifest Over Informatie Gesproken
– Manifest Digitale Duurzaamheid
– Manifest Begeleidingsethiek
• Thema-sessies door het jaar heen
• Verkiezing meest digibewuste Kamerlid 2022 met Queeny Rajkowski als winnares
• ECP Jaarfestival

Visie voor 2023

Voortzetting kernthema’s:
• Veilig
• Vaardig
• Technologie (o.a. via coalities)

Nieuw:
– Metaverse (zie hieronder wat er over de Metaverse is besproken)
– Digitale Duurzaamheid (zie hieronder wat er over de Metaverse is besproken)
– Hot topics
– Digitale soevereiniteit
– Digitale munt
– Europa

Het ECP Jaarfestival vindt volgend jaar plaats op 16 november!

Medewerkers aan het woord

Tijdens de ECP Eindejaarssociëteit spraken naast Arie van Bellen en Tineke Netelenbos ook een aantal ECP-medewerkers aan het woord. Tijs Koops, o.a. projectmanager bij de Dutch Blockchain Coalition, vertelde over de Metaverse, Hannah Boute, over Digitalisering en Duurzaamheid en de recent gestarte coalitie, namelijk de: ‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’, Marjolijn Bonthuis, programmadirecteur veilig, vertelde meer over de recent ontwikkelde Argumentenkaart. Deze Argumentenkaart ‘Tijdelijke wet inlichtingendiensten’ is hier te vinden.

Metaverse
Lessons Learned
1. Samenwerken/verbinden: Er is niet één route vooruit. Multidisciplinariteit is essentieel. Belangrijk om ook de community te betrekken die nu in de metaverse aan het bouwen is.
2.Experimenteren/leren: Belangrijk om initiatieven te delen. We hebben een lerende overheid nodig die durft te experimenteren.
3.Randvoorwaarden: Er is meer onderzoek naar bewustwording en publieke waarden nodig.

Visie voor 2023
1.Samenwerken/verbinden > Bij elkaar brengen van beleid en innovatie via communities; onderzoeken hoe nieuwe organisatievormen kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.
2.Experimenteren/leren: Organiseren van bijeenkomsten zodat initiatieven gedeeld worden. Het touwtje door de verschillende kralen (beleid, onderzoek, innovatie, maatschappij).
3.Randvoorwaarden: Specifieke aandacht voor ethische en juridische randvoorwaarden. ECP tooling: ECP Impact Assessment en Begeleidingsethiek

Digitalisering en Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering verbindt koplopers die het verschil gaan maken in de Twin Transition.
Kijk ook op de website van de coalitie.