ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie

Datum: 3 september 2020

Op 3 september vond in samenwerking met TNO en Quantum Delta Nederland de ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie: toepassingsgebieden en ethisch-juridische aspecten plaats. U kunt de ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie terugkijken via deze link

Aan de horizon verschijnt een nieuwe technologie: quantumtechnologie. De technologie en de ideeën over toepassingen bestaan al een tijdje, maar door een aantal doorbraken is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt.

Nederland speelt hier een belangrijke rol in en heeft de ambitie uitgesproken internationaal gidsland voor quantumtechnologie te worden.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving stelt zich ten doel om samen met haar netwerk bij te dragen aan een tijdige en goede voorbereiding van de maatschappij op de impact van quantumtechnologie en de kansen te benutten die de technologie biedt.

In 2019 publiceerde ECP met haar werkgroep quantum en quantumexperts uit het netwerk een essay met de titel ‘Verkenning quantumtechnologie – Aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie’. De publicatie van het essay markeerde het startpunt van een community die, gefaciliteerd door ECP, belanghebbenden verbindt om kennisuitwisseling en debat rond quantumtechnologie op gang te brengen. ECP wil met het platform ertoe bijdragen dat de samenleving zich tijdig voorbereidt op de komst van quantumtechnologie. Op het Jaarcongres ECP in 2019 werd een aanzet gegeven met een sessie over de stand van zaken van quantumtechnologie en de vraag wanneer de technologie toepasbaar wordt.

Als vervolg hierop werd men in dit webinar meegenomen in de toepassingsgebieden van quantum en de ethisch-juridische aspecten hiervan. Kunnen we nu al iets met deze disruptieve technologie? Zijn er organisaties die al werken met quantum en hoe passen zij de technologie toe? Als maatschappelijke verbinder laat ECP de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid aan het woord en nemen we de bijkomende ethische vraagstukken onder de loep.

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie
  • Platform Quantumtechnologie

    Aan de horizon verschijnt een nieuwe technologie: quantumtechnologie. De technologie en de ideeën over toepassing bestaan al een tijdje, maar door een aantal doorbraken is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. ECP | P... + Meer over Platform Quantumtechnologie