ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie

Datum: donderdag 3 september
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Vorm: webinar

Op 3 september vindt de ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie: toepassingsgebieden en ethisch-juridische aspecten plaats. 

Aan de horizon verschijnt een nieuwe technologie: quantumtechnologie. De technologie en de ideeën over toepassingen bestaan al een tijdje, maar door een aantal doorbraken is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving stelt zich ten doel om samen met haar netwerk bij te dragen aan een tijdige en goede voorbereiding van de maatschappij op de impact van quantumtechnologie en de kansen te benutten die de technologie biedt.

In 2019 publiceerde ECP met haar werkgroep quantum en quantumexperts uit het netwerk een essay met de titel ‘Verkenning quantumtechnologie – Aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie’. De publicatie van het essay markeerde het startpunt van een community die, gefaciliteerd door ECP, belanghebbenden verbindt om kennisuitwisseling en debat rond quantumtechnologie op gang te brengen. ECP wil met het platform er toe bijdragen dat de samenleving zich tijdig voorbereidt op de komst van quantumtechnologie.

Tijdens het ECP Jaarcongres ECP 2019 organiseerde ECP een deelnemersbijeenkomst omtrent quantumtechnologie. Tijdens de sessie werden gesproken over hoe ver quantumtechnologie al is ontwikkeld en over hoe lang het nog duurt het voordat we het kunnen gaan gebruiken.

Na deze introducerende deelnemersbijeenkomst neemt ECP u nu mee in de toepassingen van quantum en ethisch-juridische aspecten. Kunnen we nu al iets met deze disruptieve technologie? Zijn er organisaties die al werken met quantum en hoe passen zij de technologie toe? Als maatschappelijke verbinder laat ECP de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid aan het woord en nemen we de bijkomende ethische vraagstukken onder de loep.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden, deelname aan dit webinar is kosteloos. We gaan graag met u in gesprek over de verschillende toepassingen van nu en de toekomst. Binnenkort volgt meer informatie over het programma.

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie