ECP Deelnemersspecial: Naar een mensgerichte en verantwoorde AI

Datum: 5 oktober
Tijd: 14:00 – 17:30
Vorm: Fysieke bijeenkomst bij Beeld&Geluid, Zeestraat 82, Den Haag. Aanmelden kan hier

De ECP Deelnemersspecial ‘Naar een mensgerichte en verantwoorde AI’ richt zich op overheden, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving. Denkt u graag mee over de ontwikkeling hiervan in de nabije toekomst? En wilt u nieuwe kennis opdoen en werken aan uw netwerk? Dan bent u van harte welkom!

Sprekers en inhoud

Nu AI steeds meer voet aan de grond krijgt in belangrijke sectoren, worden er ook steeds meer vraagtekens gezet bij de menselijke maat. In hoeverre kan kunstmatige intelligentie mensgericht en verantwoordelijk worden ingezet? En op welke manier worden onze waarden daarbij gewaarborgd? Daarover gaan we in gesprek met hoogleraar Maarten de Rijke en Marietje Schaake, directeur internationaal beleid van het Cyber Policy Center van de Standford University, tijdens de ECP Deelnemersspecial Naar een mensgericht en verantwoord AI.

Tijdens het event zoomen we specifiek in op het gebruik van AI in de zorg. Deze nieuwe technologie kan een grote bijdrage leveren aan de groeiende zorgvraag in onze maatschappij. Tegelijkertijd is het de vraag hoe onze privacy en een veilig gebruik van data gewaarborgd kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor de ethische kwesties rondom het gebruik van AI. Nog te vaak duiken berichten op van vooringenomen AI-diensten. Hoe kan een publieke organisatie deze vooringenomenheid het beste tegengaan? En in hoeverre kunnen onze maatschappelijke waarden worden gewaarborgd – zodat AI geen gevaar is voor gelijke kansen maar juist een hulpmiddel? In deze twee panels gaan onder andere hoogleraren Emile Aarts en Natali Helberger met elkaar in gesprek.

Aanmelden

Bent u werkzaam bij de overheid, in de wetenschap, of het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving? Denkt u graag mee over de ontwikkeling hiervan in de nabije toekomst? En wilt u nieuwe kennis opdoen en werken aan uw netwerk? Dan bent u van harte welkom!

Deze ECP deelnemersspecial is een fysiek event voor een beperkt aantal bezoekers. Hierbij zien we streng toe op het hanteren van de RIVM-richtlijnen. Mochten de maatregelen ten aanzien van evenementen verder worden aangescherpt dan bestaat de mogelijkheid dat het event alsnog digitaal plaatsvindt. Voor het huidige event is het aantal plaatsen beperkt, dus meld u snel aan! Bij het versturen van de bevestiging ontvangt u tevens het volledige programma. Aanmelden voor deze Deelnemersspecial kan hier.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek