ECP Deelnemersspecial: Naar een mensgerichte en verantwoorde AI

Datum: 5 oktober

De ECP Deelnemersspecial ‘Naar een mensgerichte en verantwoorde AI’ richtte zich op overheden, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving.

U kunt het verslag van deze bijeenkomst hieronder teruglezen.

Samenvatting ECP Deelnemersspecial Naar een mensgerichte en verantwoorde AI – 5 oktober

Sprekers en inhoud

Nu AI steeds meer voet aan de grond krijgt in belangrijke sectoren, worden er ook steeds meer vraagtekens gezet bij de menselijke maat. In hoeverre kan kunstmatige intelligentie mensgericht en verantwoordelijk worden ingezet? En op welke manier worden onze waarden daarbij gewaarborgd? Daarover gingen hoogleraar Maarten de Rijke en Marietje Schaake, directeur internationaal beleid van het Cyber Policy Center van de Stanford University in gesprek, tijdens deze ECP Deelnemersspecial.

Tijdens het event zoomden we specifiek in op het gebruik van AI in de zorg. Deze nieuwe technologie kan een grote bijdrage leveren aan de groeiende zorgvraag in onze maatschappij. Tegelijkertijd is het de vraag hoe onze privacy en een veilig gebruik van data gewaarborgd kunnen worden. Daarnaast was er aandacht voor de ethische kwesties rondom het gebruik van AI. Nog te vaak duiken berichten op van vooringenomen AI-diensten. Hoe kan een publieke organisatie deze vooringenomenheid het beste tegengaan? En in hoeverre kunnen onze maatschappelijke waarden worden gewaarborgd – zodat AI geen gevaar is voor gelijke kansen maar juist een hulpmiddel? In twee panels gingen onder andere hoogleraren Emile Aarts (tevens voorzitter van de werkgroep Mensgerichte Ai van de Nederlandse AI Coalitie) en Natali Helberger met elkaar in gesprek.

 

 

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek
  • Aanpak begeleidingsethiek

    Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we o... + Meer over Aanpak begeleidingsethiek