ECP Deelnemersspecial: Naar een mensgericht en verantwoord AI

Datum: donderdag 8 oktober 2020
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Vorm: fysiek in Den Haag

Op donderdag 8 oktober vindt de ECP Deelnemersspecial ‘Naar een mensgericht en verantwoord AI’ plaats. Deze deelnemersspecial richt zich op overheden, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de samenleving. Denkt u graag mee over de ontwikkeling hiervan in de nabije toekomst? En wilt u nieuwe kennis opdoen en werken aan uw netwerk? Dan bent u van harte welkom!

Nu AI steeds meer voet aan de grond krijgt in belangrijke sectoren, worden er ook steeds meer vraagtekens gezet bij de menselijke maat. In hoeverre kan kunstmatige intelligentie mensgericht en verantwoordelijk worden ingezet? En op welke manier worden onze waarden daarbij gewaarborgd? Graag gaan we daarover in gesprek met sprekers als hoogleraar Maarten de Rijke en Tweede Kamerlid en voorzitter van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst Kathalijne Buitenweg.

Tijdens het event zoomen we specifiek in op het gebruik van AI in de zorg. Deze nieuwe technologie kan een grote bijdrage leveren aan de groeiende zorgvraag in onze maatschappij. Tegelijkertijd is het de vraag hoe onze privacy en een veilig gebruik van data gewaarborgd kunnen worden. Daarnaast is er speciale aandacht voor de ethische en juridische kwesties rondom het gebruik van AI. Nog te vaak duiken berichten op van vooringenomen AI-diensten. Hoe kan een publieke organisatie deze vooringenomenheid het beste tegengaan? En in hoeverre kunnen onze maatschappelijke waarden worden gewaarborgd – zodat AI geen gevaar is voor gelijke kansen maar juist een hulpmiddel? In deze twee panels gaan onder andere hoogleraren Wiro Niessen, Emile Aarts en Natali Helberger met elkaar in discussie.

Aanmelden

Deze ECP deelnemersspecial is een fysiek event voor een beperkt aantal bezoekers. Hierbij zien we streng toe op het hanteren van de RIVM-richtlijnen. Mochten de maatregelen ten aanzien van evenementen verder worden aangescherpt dan bestaat de mogelijkheid dat het event alsnog digitaal plaatsvindt. Voor het huidige event is het aantal plaatsen beperkt, dus meld u snel aan! Deelname is gratis.

 

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek