ECP Deelnemersspecial - Europese regelgeving voor duurzame digitalisering in (toekomst)perspectief

Op dinsdag 15 oktober organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking het ministerie van Economische Zaken de ECP DeelnemersspecialEuropese regelgeving voor duurzame digitalisering in (toekomst)perspectief’. Deze bijeenkomst vindt plaats in Amare in Den Haag van 14.00 tot 17.30 uur (inclusief netwerkborrel).

Digitalisering en verduurzaming vormen twee van de grootste maatschappelijke en economische veranderingen van deze tijd en bieden kansen voor een welvarende, innovatieve en duurzame samenleving. Veel van de regelgeving die invloed heeft op duurzame digitalisering komt vanuit Europa. Denk bijvoorbeeld aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Right to Repair of de Energy Efficiency Directive (EED).

Tijdens deze bijeenkomst zoomt Pieter van de Glind (Coördinator Duurzaamheid – Ministerie van Economische Zaken) in op relevante regelgeving dat in een nieuw rapport wordt toegelicht. Hannah Boute (Programmacoördinator – NCDD) leidt het rondetafelgesprek waarin beleidsmakers en diverse partijen vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk perspectief met elkaar in dialoog gaan om Europese regelgeving voor duurzame digitalisering in perspectief te plaatsen.

Laat u inspireren en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een duurzame digitale toekomst!

Achtergrond
Op 17 juni heeft het ministerie van Economische Zaken het Actieplan Duurzame Digitalisering ingediend bij de Tweede Kamer. Aan dit plan heeft de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) meegewerkt. Deze coalitie is in 2022 opgericht en is ondergebracht bij ECP en is het vehikel waar publieke en private partijen met elkaar samenwerken om digitalisering te verduurzamen en de kansen van digitalisering voor verduurzaming te verkennen en te benutten. Samenwerkingsverbanden zoals de NCDD zijn een belangrijke schakel tussen de overheid, marktpartijen en kennisinstellingen. De NCDD wordt medegefinancierd door EZK en de bijdragen van werk- en projectgroepen vanuit de NCDD zijn zichtbaar gemaakt in dit actieplan. Ook is in de bijlage een overzicht opgenomen van de huidige activiteiten van deze coalitie.

Foodwaste & afmelden
Na deze bijeenkomst bieden wij u een borrel met hapjes aan. Wij gaan bewust om met de inkoop van middelen en catering om zo foodwaste te voorkomen. Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om u af te melden. Mocht u vragen hebben mail dan naar events@ecp.nl. Veel dank!

Na de zomer worden er meer sprekers toegevoegd aan het programma.

15-10-2024 14:00 - 17:30 Amare, Den Haag aanmelden