ECP Deelnemersspecial: Digivaardigheden op de werkvloer

Terugblik ECP Deelnemersspecial Digivaardigheden op de werkvloer

Hoe maak je als werkgevers je medewerkers digitaal vaardig? Dat was het thema van de bijeenkomst die ECP op donderdag 8 december organiseerde in de Koninklijke Schouwburg Den Haag.

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP, opende de bijeenkomst. Zij benadrukte het belang van digitale vaardigheden van werkenden in de digitale samenleving. Ook leidinggevenden moeten digitaal vaardig zijn. Onder andere op het gebied van informatieveiligheid is het cruciaal dat iedereen de do’s en don’ts kent.

Suzanne Verheijden presenteerde vervolgens de aanpak van de coalitie Digivaardig in de zorg, die al ruim 5 jaar wordt gecoördineerd vanuit ECP.

Het gaat op verschillende vlakken mis wanneer zorgmedewerkers niet digivaardig zijn, vertelde Suzanne. De kwaliteit van zorg staat onder druk als medewerkers niet goed met de digitale systemen kunnen werken, innovatie komt niet uit de verf, patiënten worden niet goed digitaal begeleid, en medewerkers die onzeker en gestrest zijn over het werken met digitale applicaties verlaten soms de zorg.

Wat zorgt ervoor dat digitale vaardigheden wél worden verbeterd in een organisatie? Belangrijk is dat bestuurders het steunen en managers een voorbeeldrol spelen. Ook het benadrukken van de nut en noodzaak van digitaal vaardig zijn en het ondersteunen van nieuwe medewerkers bij het werken met digitale systemen zijn belangrijk. Maar de grootste succesfactor blijkt de digicoach, een medewerker die collega’s 1-op-1 kan coachen bij het verbeteren van digitale vaardigheden.

Dat werd bevestigd door Conny van der Nol, Teammanager Medische opleidingen & Wetenschap bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook de rol van manager bleek in haar ziekenhuis essentieel. Conny vertelt dat ze het verbeteren van digitale vaardigheden in het ziekenhuis vooral leuk wilde maken. Niet mensen iets opleggen, maar goede voorbeelden geven en starten met de afdelingen waar het meeste enthousiasme is. Uit voor- en  nametingen bleek dat zorgmedewerkers zich digitaal vaardiger zijn gaan voelen door dit project.

Vervolgens kwam Marieke de Feyter, programmamanager van het A&O fonds Gemeenten, aan het woord over enkele projecten digitale vaardigheden binnen verschillende gemeentes. Ook binnen de gemeenten veranderen
het werk en de functies door digitalisering. Sommige banen zullen een stuk digitaler worden of zelfs worden geautomatiseerd. Het is belangrijk dat een medewerker kan meekomen met die veranderingen of anders in staat is om ander werk te doen. Marieke zet in op het stimuleren van de groeimindset: van ‘ik kan het niet’ naar ‘ik kan het nóg niet’. Ook wil ze mensen ervan bewust maken dat leren op veel verschillende manieren kan. Net als in de zorg hebben sommige gemeenten digicoaches ingezet. Een andere heeft de samenwerking met een ROC in de regio gezocht. Weer een ander project stokte doordat de managers niet mee wilden. “Een project digitale vaardigheden is niet altijd makkelijk, maar wel de moeite waard”, concludeerde Marieke.

Tot slot vertelde Thijs van Valkengoed, Liaison Cybercrime and Digital Investigations bij Politie Nederland, over het belang van digitale vaardigheden bij de politie. Al startte hij zijn betoog met de opmerking dat niet alleen de digitale vaardigheden beter moeten, maar de systemen ook veel gebruiksvriendelijker.

Als politie sta je midden in de samenleving, vertelde Thijs. Wat er in elke sector van de maatschappij gebeurt op digitaal gebied, moet je weten en begrijpen. Ook moet de politie om kunnen gaan met digitale (be)dreigingen, incidenten en crises. Het hoort bij je vakmanschap als politiemedewerker om digitaal vaardig te zijn, maar de vaardigheden verschillen per functie. Helaas is het niet zo dat de jongeren al voldoende digivaardig binnenkomen!

Hoe krijg je mensen aan het leren? E-learnings werken alleen als ze verplicht zijn, volgens Thijs. Het aanbod is te groot, mensen vinden niet wat bij hen past. Hij hoopt voor de toekomst op support in de taak: slimme systemen die de prestaties ondersteunen.

De politie is een grote organisatie met veel kaders. Hierdoor is het soms moeilijk om innovatie te verwezenlijken en besluitvorming duurt langer, vertelde Thijs.  “Alle begin is moeilijk maar als alle neuzen dezelfde kant op staan, hebben we in de toekomst hopelijk een ontzettend digivaardige politie.”

De bijeenkomst sloot af met een paneldiscussie met alle sprekers en het publiek onder leiding van Tineke Netelenbos. Een vraag vanuit het publiek, die ook vaak terugkomt in de praktijk was: hoe zorg je er nou voor dat een bestuurder het verbeteren van digitale vaardigheden steunt?
Volgens Suzanne is tijdwinst het cruciale argument en ze adviseert om de bestuurder ook casuïstiek te laten zien zodat het probleem concreter wordt. Tineke vertelde dat er in de toekomst een wet komt waarin bestuurders aansprakelijk zijn voor de digitale veiligheid van een organisatie. Daardoor zullen digitale vaardigheden hoger op de agenda komen.

Meer weten over hoe je de tijdswinst door digitale vaardigheden berekent? Sluit je dan aan bij de werksessie: Tijdwinst door digitalisering en digitale vaardigheden op 15 december, van 10.30-12.00: Werksessie: Tijdwinst door digitalisering en digitale vaardigheden – Digivaardigindezorg

In contact over dit thema? Mail ons dan via info@ecp.nl.

Biografieën van de sprekers:

Suzanne Verheijden – Programmamanager Digitale Vaardigheden – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Suzanne Verheijden is sinds haar afstuderen verbonden aan de zorg in diverse rollen zoals trainer, projectleider, manager, directeur en programmamanager. Zij is auteur en acteur en speelt in een zelf geschreven cabaretvoorstelling over de zorg van de toekomst. Ze verzorgt als spreker regelmatig lezingen en masterclasses over o.a. de toekomst van zorg en de rol van zorgtechnologie en vaardigheden daarin en over creatief denken. Als programmamanager was ze binnen ’s Heeren Loo landelijk verantwoordelijk voor innovatie. In die functie ontwikkelde zij in 2017 de website www.digivaardigindezorg.nl met gratis leermiddelen om de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten. Op basis van een onderzoek en gesprekken met zorgprofessionals ontwikkelde ze een groot meerjarenprogramma om de vaardigheden te verbeteren. Bij ECP houdt ze zich als programmamanager met veel plezier bezig met de doorontwikkeling daarvan in de ouderenzorg, ziekenhuiszorg en GGZ.

Bekijk de presentatie: Presentatie – Suzanne Verheijden

Conny van der Nol – Teammanager Medische opleidingen & Wetenschap bij Franciscus Gasthuis & Vlietland
Conny van der Nol (1977), Opleidingen: Personeel & Arbeid aan Hogeschool Rotterdam, Cultuur, Organisatie & Management aan VU Amsterdam. Sinds 1999 werkzaam bij Franciscus Gasthuis & Vlietland in verschillende opleidingsregelateerde functies (opleidingsadviseur, teammanager, waarnemend manager) en sinds juni 2021 teammanager Medische opleidingen, Wetenschapsbureau en Bibliotheek.

Marieke de Feyter – Programmamanager  A&O fonds Gemeenten
Ervaren projectleider op terrein van leren, ontwikkelen en loopbaan. Samen met gemeenten nieuwe aanpakken ontwikkelen en toetsen in de praktijk, om zo de sector als geheel vooruit te brengen. Projecten waar ik trots op ben? De DuizendMAX-regeling (€1000 voor een opleiding die je NIET nodig hebt voor je werk), Zo kan het ook (voorbeeldige HR-praktijken), Transformatie Burgerzaken (oa medewerkerssessies), DigiDuurzaam (ontwikkeltraject voor administratieve medewerkers), Update (subsidieregeling speciaal voor (v)mbo-medewerkers bij gemeenten.

Thijs van Valkengoed –  Liaison Cybercrime and Digital Investigations bij Politie Nederland
Als liaison van het Expertisecentrum Cybercrime & Digitale Opsporing van de Nationale Politie verzorgt Van Valkengoed samen met de andere liaisons de interne en externe verbindingen voor deze onderwerpen op o.a. vakmanschap, vakontwikkeling, kennis (borging en uitwisseling) en wetenschap. Komend uit het werkveld, en als autodidact op digitaal gebied, probeert Van Valkengoed complexe zaken te simpel te houden. Dit alles wel ondersteund door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk de presentatie: Presentatie – Thijs van Valkengoed

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig