Casusworkshop: Financiering in de beeldschermzorg

Casusworkshop: Financiering in de beeldschermzorg
Datum: 23 april 2015
Tijd: 14:00-17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel
Locatie: Mediaplaza, te Utrecht

Het Doorbraakproject heeft als focus het bevorderen van grootschalig gebruik van ICT-oplossingen voor ondersteuning zelfredzaamheid ouderen thuis. Daarvoor ondersteunt ze consortia met opschalingsperspectief en helpt met het wegnemen van belemmeringen die opschaling verhinderen. Eén belangrijke belemmering is de financiering van ICT-toepassingen. Het gaat niet alleen om aanschaf, (door)ontwikkeling en implementatie, maar ook om gebruik en support: kortom een volledige businesscase.

De huidige wijze van financiering (met name via bekostiging) en organisatie vanuit dienstverlenende (zorg)instellingen en (ICT-)leveranciers is niet vanzelf ingesteld op (24/7) ondersteuning die ouderen en hun mantelzorgers thuis verwachten/wensen. Daar is nieuw, overstijgend denken en handelen nodig.

De zorginstellingen Zuidzorg en Sensire zijn bereid gevonden om op 23 april als case te dienen. Zij zijn pioniers op het gebied van de beeldschermzorg en hebben de ambitie om het gebruik hiervan te integreren binnen hun bedrijfsvoering.

Allereerst schetsen Zuidzorg en Sensire hun situatie met betrekking tot beeldschermzorg, daarna geven ze openheid over hun financiële stromen, benoemen ze de uitdagingen die op hun pad komen en delen ze hun eigen dromen en die van hun samenwerkingspartners. Zorginstellingen werken immers steeds vaker samen met andere partijen, met name in de regionale setting. Op basis van hun cases leveren de deelnemers feedback, ideeën en leggen verbindingen.

Na deze presentaties gaat u uiteen in een workshopsetting, waar u wordt uitgedaagd een top 3 van oplossingen te bedenken die daadwerkelijk kunnen resulteren in een financiële businesscase die de dromen van Zuidzorg en Sensire kan dragen en uiteraard die van vele andere zorginstellingen. De oplossingen worden vervolgens plenair gepresenteerd en concrete vervolgacties worden benoemd.

Programma en genodigden
Hier vindt u het volledige programma. Genodigden zijn o.a.: verzekeraars, ICT-aanbieders, gemeenten, beleidsmakers, private financiers en gebruikers.

Organisatie
Het doorbraakproject is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, ZonMw, ECP en het Ministerie van Economische Zaken. Dik Hermans geeft gezicht aan het project.