Bijeenkomst: SETU standaarden voor de overheid

De Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche (SETU) organiseert op woensdag 18 november samen met Nederland Open in Verbinding (NOiV) een bijeenkomst in Den Haag over het gebruik van SETU-standaarden door overheidsinleners en uitzendondernemingen. De standaarden worden gebruikt om urenbriefjes, facturen, aanvragen en plaatsingen digitaal uit te wisselen tussen uitzendondernemingen en inleners.

De standaarden zijn sinds 28 mei 2009 geplaatst op de lijst met open standaarden van de overheid waardoor alle overheidsopdrachtgevers die flexibel personeel inhuren hiermee te maken krijgen.

Tijdens de bijeenkomst zal de voorzitter van SETU stilstaan bij het hoe, wat en waarom van SETU. Verder zal een overheidsgebruiker van SETU zijn visie geven op de standaarden. We besluiten de bijeenkomst met een toelichting op het gebruik: hoe zet u de eerste stap richting het gebruik van SETU standaarden?

De bijeenkomst is van direct belang voor het werkveld van HR managers en hoofden inkoop. Naast deze functionarissen zijn alle geïnteresseerden in open standaarden welkom, ook deelnemers uit het bedrijfsleven.

Datum: woensdagmiddag 18 november
Tijden: ontvangst: 14.30 uur, einde: 18.00 uur
Locatie: 7AM, Den Haag
 
U bent welkom!
Aanmelden bij Anuskha.Soerahi@noiv.nl o.v.v. SETU-congres 
 

ECP-EPN heeft bijgedragen aan het standaardiseren van de uitzendbranche. Met medewerking van ECP-EPN tekenden in 2004 bedrijven een manifest voor standaardisatie van de branche. Enkele jaren geleden heeft ECP-EPN haar activiteiten hieromtrent overdragen aan SETU.