08-10-2019

65 organisaties slaan handen ineen om Nederland op de kaart te zetten als AI-land

Nederlandse AI Coalitie van start op de dag dat Kabinet Strategisch Actieplan AI presenteert

Ruim 65 partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben zich aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie die vandaag wordt gelanceerd. Van Rabobank, IBM, Philips, FME, TNO, talloze mkb-bedrijven tot de politie en wetenschappelijke instellingen; alle partijen samen willen zorgen dat Nederland een speler van formaat wordt op het terrein van artificiële intelligentie (AI). ‘Alleen door samen op te trekken kunnen we de zorgen die er zijn bij sommigen wegnemen, de kansen benutten en de Nederlandse AI-agenda tot volledige bloei brengen,’ aldus Cees Oudshoorn, directeur van VNO-NCW en MKB-Nederland en mede-initiatiefnemer van de coalitie.

‘AI gaat de wereld zoals we die kennen drastisch veranderen. Met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) willen we zorgen dat ons dat niet overkomt, maar dat we als Nederland zelf de touwtjes in handen houden en dat elke Nederlander er vertrouwen in kan hebben en er uiteindelijk beter van wordt. Dat kan alleen als we als overheid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en het onderwijs er de schouders onder zetten’, aldus Focco Vijselaar, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en mede-initiatiefnemer van het initiatief.

Actieagenda

De coalitie heeft een eigen agenda opgesteld, waarin tal van acties staan gericht op human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups. De vorming van één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk, dat alle verschillende AI-initiatieven van bedrijven en onderzoekscentra gaat verbinden is één van de acties. Deze samenwerking moet zorgen dat er meer privaat en publiek geld vrijkomt de komende jaren voor zo’n 400 extra onderzoekers en nieuwe AI-initiatieven op terreinen waar Nederland zich internationaal kan onderscheiden, zoals in de agrosector, de zorg, technische industrie en veiligheid.

Europees Topcentrum naar Nederland halen

Verder wordt gewerkt aan een plan om een Europees topcentrum voor AI-onderzoek naar Nederland te halen. Dit kan de nu nog relatief goede uitgangspositie van Nederland verder versterken en werken als een magneet voor nieuw talent en bedrijvigheid. Daarnaast werkt de coalitie aan grootschalige acties, bijvoorbeeld om werknemers en werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) bewust te maken van de kansen van AI en bijscholing te bieden voor digitale vaardigheden.

Mensgerichte aanpak geeft Nederland voorsprong

In de coalitie worden best practices gedeeld en worden breed gedragen standaarden en normen ontwikkeld die zorgen dat Nederland vooroploopt met een geheel eigen en vooral mensgerichte AI-aanpak. Juist Nederland en de EU kunnen zich volgens de coalitie onderscheiden met een op samenwerking gerichte aanpak waarbij publieke waarden, grondrechten en de menselijke kant van AI een prominente plek innemen in de nieuwe AI-toepassingen.

Veel nieuwe acties komende tijd

De actieagenda van de coalitie wordt vandaag gepresenteerd tegelijk met het Rijksbrede Strategisch Actie Plan AI (SAPAI) (zie www.rijksoverheid.nl/ezk). Beide plannen gaan elkaar versterken. Komende dagen en weken zullen veel van de bij de coalitie aangesloten partijen acties presenteren die hier aan bijdragen.

Achtergronden

De Nederlandse AI Coalitie is oorspronkelijk een initiatief van VNO-NCW MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize, IBM, en Topteam dutch digital delta. Meer informatie over de NL AIC, de actieagenda en alle partners die meedoen vindt u op www.nlaic.com.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is secretaris van het programmabureau Nederlandse AI Coalitie. ECP coördineert, geeft inhoudelijke ondersteuning aan de Coalitie en is verantwoordelijk voor de communicatie.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence

Gerelateerde links