12-06-2012

22ste World Computer Congress in Amsterdam

Van 24 tot en met 26 september a.s. heeft in Amsterdam het 22ste World Computer Congress, het WCC 2012, plaats. Het congres heeft als motto ‘Towards an innovative, secure and sustainable information society’, en wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI) en de International Federation for Information Processing (IFIP).

ECP adviseert de organisatie over de discussies rond deze onderwerpen en over de andere maatschappelijke vraagstukken die in het programma zijn opgenomen. In het Comité van Aanbeveling heeft onder anderen zitting dr Alexander Rinnooy Kan (lid Raad van Advies ECP en voorzitter Sociaal-Economische Raad).

Hoofdthema’s van het congres zijn innovatie, de veiligheid van IT en duurzaamheid. De veiligheid en betrouwbaarheid van internet en andere ICT-toepassingen zijn eveneens speerpunten van ECP. Naast ‘technologie en veiligheid/vertrouwen’ krijgt een breed scala aan andere maatschappelijke onderwerpen aandacht, onder meer e-skills, sociale media, privacybescherming, de ‘digital divide’, onderwijs, de werkplek in 2020, duurzame energie, de rol van ICT in de voedselketen enzovoort. Meer informatie: www.wcc-2012.org.