09-02-2017

Zes projecten van start binnen Smart Industry & Big Data call

Binnen de Commit2Data-call Smart Industry & Big Data zijn zes projecten geselecteerd en van start gegaan met de thema’s predictive maintenance (3 projecten), precision manufacturing (1) en personalized production (2). De projecten richten zich op de topsectoren HTSM en de Creatieve Industrie en het programma van Team ICT. De zes projecten worden uitgevoerd door 16 PhDs en 3 post-docs gelieerd aan UMC Utrecht, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Universiteit Twente, de TU Eindhoven en het CWI. De organisatie van het programma is in handen van STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen. Zij zetten na deze honorering gezamenlijke programma-activiteiten op om de kennisoverdracht in het programma te optimaliseren. De call heeft als doel onderzoek op het gebied van de doorsnijding van Smart Industry en Big Data te stimuleren, op basis van publiek-private samenwerking. Het budget van de call (publieke bijdrage) bedraagt 3,6 miljoen euro. Particuliere partners brengen daar bovenop nog minimaal 30% in, waarvan tenminste 15% in cash. Zodoende wordt meer betrokkenheid vanuit de particuliere partners gecreëerd en biedt het de garantie dat er ook aan concrete toepassingen wordt gewerkt.

De projecten

De zes toegewezen projecten zijn: ·      Accelerating Mass Personalization in Orthopedics facilitated by Machine Learning and Bone MRI-based Digital Fabrication Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, UMC Utrecht ·      Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform (CIMPLO) Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.H.W. Bäck, Universiteit Leiden ·      Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems Hoofdaanvrager: Prof.dr. B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen ·      Next UPPS – Integrated design methodology for Ultra Personalised Products and Services Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.C. Verlinden, Technische Universiteit Delft ·      Sequoia: Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis Hoofdaanvrager: Dr. M.I.A. Stoelinga, Universiteit Twente ·      SUPREME – Smart Sensoring and Predictive Maintenance in Steel Manufacturing Hoofdaanvrager: Prof.dr ir. T. Tinga, Universiteit Twente Alle projecten worden uitgevoerd op basis van publiek-private samenwerking. De betrokken private partners zijn: Philips, Photonics, Tata Steel, OSISoft, KxA Software Solutions, DevControl, S[&]T Corporation, Zimmer Biomet MRIguidance, Xilloc, ProtoSpace FabLab, Clinical Graphics, Bata Protective, Philips HealthTech, N-Size, By-wire.net, Van Puijenbroek Textiel, Air France-KLM, Honda Research GmbH, M2i, SemioticLabs, Prorail en NedTrain. Het programmabureau gaf op 16 december het officieuze startsein door de zes projecten toe te wijzen. De meeste hoofdonderzoekers zijn inmiddels begonnen met de vorming van hun teams. De projecten gaan officieel van start na ondertekening van de bescheiden (overeenkomsten en voorwaarden). De looptijd van de projecten bedraagt vier jaar, met een maximale uitloop naar vijf jaar. Terugkoppeling binnen de projecten vind plaats tijdens een jaarlijkse programmabijeenkomst. Daarnaast worden er door het jaar heen meerdere community bijeenkomsten binnen de thema’s georganiseerd om verdere kruisbestuiving te stimuleren.

Smart Industry en Big Data

Smart Industry wordt internationaal vaak aangeduid als de vierde industriële revolutie waarbij productie- en waardeketens middels ICT met elkaar en de hieraan gerelateerde klanten en leveranciers worden verbonden, zonder tussenkomst van menselijke handelingen. Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen.

Commit2Data

De open call Smart Industry & Big Data maakt onderdeel uit van het nationale onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data, dat door Team ICT in samenwerking met NWO en TNO is opgesteld om het (cross-sectorale) gebruik van de mogelijkheden van Big Data verder te stimuleren. Sectorale Commit2Data-calls gaan over Big Data binnen de betreffende domeinen. In deze calls wordt de aandacht gevestigd op de herbruikbaarheid van methodes en concepten voor andere domeinen. Valorisatie begint al aan ‘de voorkant’ van de call door vroeg in te zetten op publiek-private samenwerking en daarbij rekening te houden met de behoefte van (clusters van) bedrijven. Commit2Data biedt een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken. Het groeiende, internationale programma richt zich op specifieke toepassingsgebieden zoals Smart Industry, energievraagstukken, zorguitdagingen en logistiek. Daarbij worden drie primaire programmalijnen gehanteerd: onderzoek, valorisatie en disseminatie.