19-06-2014

Zakelijk gebruik social media MKB groeit explosief

Dit is een positieve ontwikkeling die helaas niet geldt voor (bij)scholing op het gebied van ICT. Hoewel het zakelijk gebruik van social media en apps in de lift zit, blijkt dat driekwart van de kleine ondernemers helemaal niets doet om up-to-date te blijven over hoe zij ICT het beste in kunnen (blijven) zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia onder 500 MKB-ondernemingen in opdracht van Digivaardig & Digiveilig.

Bijscholing niet nodig
Driekwart van ondernemend Nederland doet helemaal niets aan ICT-scholing omdat ze het niet nodig vinden of omdat ze er geen tijd voor willen vrijmaken. Hoewel er in de praktijk weinig van terecht komt, vindt 61% scholing wel noodzakelijk om bij te blijven. “Hoewel de opmars van social media en apps ook in het bedrijfsleven niet te stuiten lijkt, zien we opvallend genoeg dat er nauwelijks interesse is voor ICT (bij)scholing. Slechts één op de vijf volgt wel eens een cursus of training. Zonde, want nieuwe vaardigheden en kennis blijven zo buiten bereik en dat kan mogelijk extra omzet kosten. Wij proberen hierin te ondersteunen met 1-minuut-cursussen via www.slimmerondernemenin1minuut.nl. Het kost ondernemers niet veel tijd en soms is een aantal tips of een korte cursus al genoeg om iemand verder te helpen.”, aldus Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en het publiek private programma Digivaardig & Digiveilig.

Gemak dient de mens
38% van de ondernemers maakt gebruik van apps op de smartphone en tablet. Zij doen dit vanwege het gemak (49%), de toegang tot informatie (38%) en de vrijheid om overal te kunnen werken (33%). Populair zijn apps voor mobiel bankieren en social media en apps voor bedrijfsprocessen (boekhouden en urenverantwoording).

Social media beleid
Eén op de vier MKB-ers maakt vrijwel dagelijks gebruik van social media en heeft daarvoor beleid opgesteld dat zich richt op het scheppen van duidelijkheid richting medewerkers (17%) en het voorkomen van imagoschade (8%). Een derde heeft geen beleid omdat alles in goed overleg en vertrouwen gaat, er maar één medewerker mee belast is, of omdat er geen medewerkers zijn (zzp’ers).

6% start volgend jaar een online shop
Hoewel 21% van de ondernemers van mening is dat men via social media extra omzet kan genereren, weten zij niet hoe ze dit effectief kunnen doen. Zo geeft 6% van de kleine ondernemers aan volgend jaar een online shop te willen starten, maar meer dan de helft weet eigenlijk niet wat daar allemaal bij komt kijken. Twee vijfde heeft zelfs helemaal geen idee wat het opstarten van een webshop allemaal behelst.

Veiligheid en cybercrime
Ook zijn ondernemers gevraagd naar veiligheid en ICT. Ruim een derde van de bedrijven (36%) heeft wel eens te maken gehad met cybercrime, hetgeen leidt tot een groter bewustzijn ten aanzien van veiligheid van ICT-systemen. Binnen het MKB is er daarom ook veel aandacht voor veiligheidsmaatregelen, zoals virusscanners, regelmatige back ups en/of firewalls. Ruim 40% van de bedrijven maakt hiervoor gebruik van externe expertise. Hoe groter het bedrijf, hoe meer aandacht er is voor het beveiligingsbeleid. Ruim 80% van de grotere MKB-ondernemingen heeft een dergelijk beleid, ten opzichte van ongeveer de helft van de kleinere ondernemingen.

Over Slimmer ondernemen
Slimmerondernemenin1minuut.nl werd geïntroduceerd in 2012. Inmiddels hebben ruim 11.000 ondernemers zich al ingeschreven. Op dit moment zijn er 27 afleveringen van 1 minuut met de slimste tips over internet, social media en ICT. Variërend van afleveringen over een beter website, werken in de cloud, zakelijk twitteren en ondernemen met apps tot je bedrijf en je privacy beschermen. Deze afleveringen komen wekelijks op een zelfgekozen tijdstip in de mailbox van de ondernemer, het moment dat de ondernemer 1 minuut tijd heeft om te scrollen. Elke aflevering bevat een concreet succesvoorbeeld en sluit af met links naar de beste bronnen op het internet en de verdiepingshoofdstukken.

Over Digivaardig & Digiveilig
Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma is in 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en wordt daarnaast gesteund door de Europese Commissie en diverse bedrijven ((KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN en Ziggo). Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl.