11-01-2010

Workshop over ICT- investeringen en productiviteitsstijging

Op 22 januari aanstaande organiseren ICTRegie en ECP-EPN de workshop ICT & Productiviteit. Tijdens deze workshop wordt het verband tussen investeringen in ICT en productiviteitsstijging nader besproken waarbij het accent ligt op de ideeën die het bedrijfsleven hierover heeft. Het betreft een besloten bijeenkomst. Een beperkte groep deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap (economie en ICT-onderzoek), maatschappelijke instellingen en overheid bespreekt dit onderwerp op uitnodiging van Alexander Rinnooy Kan (SER-voorzitter en lid van de Raad van Advies van ECP-EPN).

 

Het afgelopen decennium is duidelijk gebleken dat de toepassing van ICT leidt tot productiviteitsstijging terwijl voorheen nauwelijks een verband daartussen kon worden aangetoond. Daarbij is het geconstateerde effect van ICT-investeringen in de VS groter dan in Europa (met uitzondering van Engeland). 

 

De discussiebijeenkomst op 22 januari 2010 is een vervolg op een eerdere workshop over ICT & Productiviteit. Relevante aspecten die in deze vorige workshop naar voren kwamen waren onder meer het belang van standaardisatie, het bevorderen van verdere internationale oriëntatie op het vraagstuk, het belang van het stimuleren van diensteninnovatie, veranderingen in personeelsbeleid en het meer ‘techniek-minded’ maken van de samenleving. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier nalezen.