28-11-2010

Winnaars SIDN Internet Awards 2010 bekend

Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 25 november jongstleden zijn voor het eerst de SIDN Internet Awards uitgereikt. Gedurende de afgelopen maanden konden initiatieven die het internet toegankelijker en veiliger maken zich inschrijven en meedingen naar de Awards. Initiatieven konden zich inschrijven voor vijf categorieën te weten Overheid en burgers in dialoog, Iedereen online, De kracht van het netwerk, Veilig internet en Internet en Milieu.

De winnaars: verrassend en innovatief
Verbeterdebuurt.nl (categorie ‘Overheid en burgers in dialoog’), Drempelvrij Internetbankieren van de SNS Bank (categorie ‘Iedereen online’), Stichting Sportief Zwolle (categorie ‘De kracht van het netwerk’) en MyBee (categorie ‘Veilig internet’) namen deze dag de Awards in ontvangst.

Verbeterdebuurt.nl biedt een applicatie aan waarmee burgers hun problemen in de buurt letterlijk aan kunnen kaarten en kunnen delen op het internet. Carl Lens: “Veel mensen weten de weg naar hun gemeente niet te vinden, laat staan dat ze zich inzetten voor de buurt op inspraakavonden en buurtschouwen. Verbeterdebuurt faciliteert communicatie tussen burgers en de gemeente door aanwezig te zijn op plaatsen waar burgers ook zijn. Dat is vaak buiten de grenzen van de gemeentelijke website”.

 

De SNS Bank biedt op100% drempelvrij internetbankieren en drempelvrij inloggen aan, om ook voor mensen met een functiebeperking online goed toegankelijk te zijn. Peter Eikelboom: “SNS is de éérste financiële dienstverlener in Nederland die voor 100% drempelvrij internetbankieren het waarmerk drempelvrij heeft ontvangen van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl”.

 

Op het gebied van kennisdeling en versterking van sociale banden scoorde Stichting Sportief Zwolle in de categorie ‘de kracht van het netwerk’ erg goed. Jeroen Heethaar: “De basis van een internetplatform is een succesvolle redactionele formule. De redactionele formule die Stichting Sportief Zwolle gebruikt is het publiceren en uitzenden van alles wat Zwollenaren op het gebied van sport en beweging bezighoudt: van vermakelijke live verslagen, aankondigingen van clubavonden, messscherpe analyses, professionele verslagen van sportevenementen tot video- en fotoreportages”.

 

MyBee is een browser om kinderen tot ongeveer acht jaar veilig en gemakkelijk te laten surfen. De MyBee redactie houdt een zogenaamde ‘whitelist’ bij van websites die geschikt zijn. Remco Pijpers: “Het unieke van MyBee ten opzichte van alle andere kinderbrowsers, filters, enzovoorts, is de rol van de ouders. Behalve een browser (het programma op je eigen PC) is MyBee namelijk ook een zogenaamde Web 2.0-toepassing. De whitelist die het kind ziet, wordt opgehaald van een server, die automatisch bijhoudt wat uw collega-ouders geschikt vinden voor hun eigen kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tolerante ouders, gemiddelde ouders en strenge ouders”.

 

Voor de categorie ‘Internet en milieu’ heeft de jury besloten geen prijs toe te kennen. Met deze categorie riep SIDN partijen op die met hun toepassing een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving of ervoor zorgen dat Nederlanders meer betrokken zijn bij het milieu en hun omgeving. Uit deze categorie heeft de inzending ‘MVO voor datacenters’ wel een eervolle vermelding van de jury ontvangen.

 

SIDN Internet Awards: Veilig Internet en brede participatie
Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: “SIDN ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ontwikkelingen rondom een veilig en betrouwbaar internet en brede participatie te stimuleren. Om die reden hebben wij deze Awards in het leven geroepen. Wij zijn zeer verheugd dat wij tijdens dit congres de SIDN Internet Awards uit konden reiken. Er is gesproken over de ontwikkelingen in onze informatiesamenleving en de mogelijkheden om als Nederland te versnellen. Het stimuleren van innovatieve partijen en initiatieven is daarbij voor ons erg belangrijk.”