02-03-2018

'Wie standaardiseert heeft de toekomst'

Deze week is het magazine Standaardwerken 2018 gepresenteerd door Steven Luitjens, Directeur Informatiesamenleving en Overheid van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn. Een nieuw magazine vol interviews en praktijkcases over het gebruik van open standaarden door de overheid en het bedrijfsleven. Wie Standaardwerken leest, zal ontdekken dat open standaarden de smeerolie is voor digitale samenwerking die de overheid en het bedrijfsleven voor ogen hebben. Op het Weekonnect event van 17 april interviewt Nico Westpalm van Hoorn een aantal deelnemende partijen aan dit magazine over de voordelen van standaarden en hoe deze te adopteren. Meer weten over Standaardwerken 2018, of het magazine downloaden? Kijk hier.