11-07-2012

Who sets the rules for the internet?

Ruim 500 vertegenwoordigers van publieke organisaties, industrie of NGO’s vanuit de hele wereld, waaronder Nederland, zochten antwoorden op bovenstaande en andere vragen over internationaal beleid rond internetvraagstukken tijdens de European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) dat op 14 en 15 juni plaatsvond in Stockholm.

De hele wereld bouwt in toenemende mate op het internet en in Europa groeit de behoefte aan gemeenschappelijke standpunten over hoe wij menen dat het internet dient te worden beheerd en ontwikkeld. De EuroDIG wil voldoen aan die behoefte.

De Pan-Europese dialoog over Internet governance (EuroDIG) is een open platform waar stakeholders uit heel Europa op informele wijze allerlei onderwerpen en beleidsvraagstukken kunnen aansnijden op het gebied van Internet Governance (IG). Het werd opgericht in 2008 door een aantal belangrijke stakeholders die verschillende Europese stakeholdergroepen die zich al langer bezighielden met  Internet Governance issues.  EuroDIG is een netwerk dat toegankelijk is voor alle Europese stakeholders die bij willen dragen een open en interactieve discussie over dit onderwerp.

De in het EuroDig programmanetwerk deelnemende stakeholders zijn voor een aanzienlijk deel vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties, het bedrijfsleven, technische en wetenschappelijke sectoren. Maar ook Europese overheden, instellingen en organisaties, inclusief het EU-voorzitterschap, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van Europa en de Europese Omroep Unie zijn hierin vertegenwoordigd.

Het doel van EuroDIG is tweeledig: ten eerste om Europese stakeholders de gelegenheid te bieden om hun standpunten en best practices voor te leggen aan de bijeenkomsten van het internationale IGF  en vast te kunnen stellen over welke standpunten alle Europese stakeholders het met elkaar eens zijn, maar ook de verscheidenheid in ervaringen van de verschillende Europese stakeholders nader te belichten; ten tweede om Europa en Europese stakeholders van het grote belang van de kwesties die in IGF-verband worden bediscussieerd te doordringen en ook hen te laten ervaren hoe waardevol het nieuwe, door en rond het IGF ontwikkelde multistakeholder-discussieformat is.

Een aantal van de meest urgente punten over hoe het internet zou moeten worden beheerd kwamen aan de orde, waaronder vrijheid van meningsuiting online, kinderen en het internet, bescherming van intellectueel eigendom, privacy en veiligheid en de strijd tegen cybercrime.
 

Sprekers waren onder andere: H.M. Koningin Silvia, de Zweedse minister voor Informatietechnologie en Energie  Anna-Karin Hatt, de minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt, de SG van de Raad voor Europa Thorbjørn Jagland, Vice-President van de European Commissie Neelie Kroes, en Vice-President van het Europees Parlement, Alexander Alvaro.

Enkele suggesties om eens na te lezen:
–   “Messages from Stockholm”, een document waarin de voornaamste conclusies zijn samengevat, wordt na de bijeenkomst gepubliceerd en daarna gepresenteerd tijdens het IGF in november 2012 in Baku (Azerbeidzjan).
–   Persbericht: A Youth Perspective on the European Dialogue on Internet governance in Stockholm
–   Video van de Noordse jeugddelegatie.
–   Een uitnodiging van Marietje Schaake om feedback te geven op haar discussiestuk over digitale vrijheid in de buitenlandpolitiek van de EU.
–   Toespraak van Vice-President Kroes.

 

Nederlandse inbreng

Vanuit Nederland reisde onder anderen vertegenwoordigers van het NL IGF af naar het EuroDIG. NL IGF staat voor Nederlands Internet Governance Forum. Het NL IGF wil het belang van het mondiale Internet Governance Forum in Nederland breed onder de aandacht brengen. De toekomst van het internet is immers cruciaal voor onze samenleving. Maatschappelijke, economische en sociale vraagstukken die internet met zich meebrengt verdienen aandacht. Verbinding van het nationale debat met mondiale ontwikkelingen is daarbij van belang. Zie ook www.nligf.nl

Het ministerie van Veiligheid & Justitie was betrokken bij de organisatie van de plenaire sessie ‘Public-private cooperation in the fight against cyber-crime and safeguarding cyber security’.
Dat ging over de vraag: is de traditionele aanpak van rechtshandhaving ineffectief in het voorkomen, opsporen en onderzoeken van cyberaanvallen of cyberdreigingen?  In deze sessie werd besproken hoe publiek-private samenwerking kan helpen. Programmamanager van Veiligheid & Justitie, But Klaasen, lichtte in deze sessie het Clean IT-Project toe.  Het Clean IT project is een initiatief van Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Spanje en het ten doel het illegaal gebruik van internet door terroristen tegen te gaan door publiek-private samenwerking. Klik hier voor meer informatie over deze sessie.

Daarnaast neemt Nederlands Europarlementariër Marietje Schaake (D66) deel aan de plenaire sessie ‘Trickles, springs, waterfalls – European democracy in change’. Deze sessie gaat over Europese democratie en de maatschappelijke verandering in de informatiesamenleving. Het richt zich op het proces van democratisering van een nieuwe rol voor media in de informatiesamenleving en massa communicatie. Lees meer.