21-05-2014

Whitepaper Beroepsprofielen Informatiebeveiliging

In de huidige informatiemaatschappij wordt het steeds belangrijker dat iedere organisatie zorgvuldig omgaat met informatie. Organisaties moeten steeds meer informatie beschermen tegen een steeds complexer dreigingenbeeld. De dagelijkse stroom aan incidenten op het gebied van cyber security maakt de behoefte duidelijk aan goed opgeleide en ervaren informatiebeveiligers.

In de afgelopen jaren is op het gebied van kwalificatie van informatiebeveiligers een chaotische situatie ontstaan met onderling moeilijk vergelijkbare certificaten en titels. Daardoor kunnen werkgevers niet zien wanneer zij een goed opgeleide en ervaren informatiebeveiliger voor zich hebben en informatiebeveiligers kunnen met hun titels en de bijbehorende certificaten niet duidelijk maken welke kennis en ervaring zij hebben.

Het whitepaper Beroepsprofielen Informatiebeveiliging beschrijft welke beroepen binnen het vakgebied informatiebeveiliging voorkomen, wat deze beroepen inhouden en welke competenties (kennis, vaardigheden en houding) daarvoor nodig zijn. Dit maakt uniforme kwalificering mogelijk van professionals in de informatiebeveiliging. 

Het publiek-private programma QIS (Qualification of Information Security) werkt aan transparante  kwalificaties in de informatiebeveiliging. Het doel van QIS is het realiseren van een uniform kwalificatiestelsel voor informatiebeveiligers dat breed wordt gedragen en aansluit op de beschreven beroepsprofielen en het Europees e-Competence Framework (e-CF). Het is de basis voor het opleiden van jong talent en bestaande professionals in het complexe en grensoverschrijdende vakgebied informatiebeveiliging.

Het programma QIS is in september 2013 gestart. De deelnemende organisaties zijn: Rabobank, ING, ABN AMRO, AkzoNobel, Rijksoverheid, Cyber Security Raad, EY, ECP (Digivaardig & Digiveilig) en PvIB.

Het whitepaper is hier te downloaden van de website van PvIB.