Erik Huizer

CEO van GÉANT

Erik Huizer is CEO van GÉANT, de baanbrekende Europese samenwerking op het gebied van e-infrastructuur, netwerk en diensten voor onderzoek en onderwijs. Daarvoor was hij technisch directeur bij SURFnet, het netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Tot 2016 was hij ook deeltijdhoogleraar “Internet toepassingen” aan de Universiteit Utrecht.

Huizer zit in de RvT van de publieke omroep NTR. Hij is voorzitter van de RvB van Enset (.NGO), Hij is verder lid van de adviesraad van de Internet Society. Voorheen was hij voorzitter van het adviesberaad van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum), lid van het bestuur van ECP en voorzitter van de IPv6 Task Force.

Hij bekleedde diverse kaderfuncties binnen de internationale Internetgemeenschap o.a. als lid van de Internet Architecture Board en voorzitter van de Internet Research Task Force.

In 2014 werd hij vanwege zijn verdiensten op dit gebied opgenomen in de Internet Hall of Fame van de Internet Society. In 2015 werd hij door ECP en Nederland ICT uitgeroepen tot ICT personality van het jaar. Erik Huizer is lid van de Raad van Advies van ECP.