Annemarie Costeris

Annemarie is sinds september 2021 verantwoordelijk voor de government affairs van Microsoft in Nederland. Ze studeerde Internationaal recht en Internationale betrekkingen aan de universiteit in Utrecht en Nottingham, en werkte eerder voor zowel de overheid (ministerie van Economische Zaken), non-profit- als private sector op terrein van internationaal ondernemen, democratisering en mensenrechten. Voordat Annemarie overstapte naar Microsoft werkte ze bij de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie en nam deel aan de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord.

 

‘Digitalisering raakt iedereen: bedrijven innoveren met digitale technologiën, in het onderwijs veld zie je steeds meer digitale leermiddelen, ons rijbewijs vragen we online aan en onze telefoon is niet meer weg te denken uit ons dagelijks handelen. Digitalisering op ons werk en in ons leven is meer dan het gebruiken van nieuwe technologie, de impact is veel groter en vindt plaats in zowel het publieke- als het private domein. Samen bespreken en bedenken hoe digitalisering verder vorm moet krijgen, op een manier die kansen biedt voor onze economie, en tegelijkertijd onze fundamentele (online) rechten beschermt is mijn inziens essentieel. ECP organiseert dit gesprek en brengt wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te informeren en agenderen. Vanuit mijn rol bij Microsoft draag ik hier met veel plezier aan bij.’