09-10-2017

Week van de Veiligheid: cybercrime ontbijtjes

Tijdens de Week van de Veiligheid en in het kader van de cybersecurity bewustwordingscampagne Alert Online organiseren verschillende gemeenten een ‘Cybercrime ontbijtje’. Ondernemers versterken cybersecurity kennis en skills Tijdens deze ontbijtbijeenkomsten krijgen ondernemers informatie over cybercrime en wat de grootste dreigingen nu zijn. Vervolgens bekijken ze samen met gemeente, politie en andere ondernemers wat je als ondernemer kunt doen om jouw cyberveiligheid te vergoten. Daarbij krijgen ondernemers uiteenlopende tips op het gebied van preventie. Het Cybercrime ontbijtje is een interactieve bijeenkomst, waar veel ruimte is voor het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het ontmoeten van andere ondernemers. Veiliginternetten.nl Veiliginternetten.nl is actief betrokken bij de cybercrime ontbijtjes. Onder andere door het leveren van informatiemateriaal dat tijdens de ontbijtjes wordt uitgedeeld, maar ook doordat Veiliginternetten.nl gemeenten helpt om een expert te vinden die tijdens de ontbijtjes zijn of haar kennis en kunde deelt met de lokale ondernemers. Week van de Veiligheid De nationale Week van de Veiligheid wordt ieder jaar in week 41 georganiseerd. Deze heeft als doel om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Ondernemers krijgen informatie en tips om bewustwording te creëren en zelf stappen te ondernemen op het gebied van preventie. Branche- en koepelorganisaties, gemeenten, politie en openbaar ministerie organiseren daarvoor diverse activiteiten. De Week van de Veiligheid wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer informatie over de Week van de Veiligheid vind je op: www.veiligondernemenbeginthier.nl.