14-08-2014

Week van de Mediawijsheid – Recht op mediawijsheid

Dit jaar staan de rechten van het kind centraal. De mediasamenleving waarin kinderen tegenwoordig opgroeien bieden hen veel kansen maar leid tegelijkertijd ook tot vragen over de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen in de omgang met media.

Tijdens deze Week van de Mediawijsheid inventariseert Mediawijzer.net de vragen rondom de mediawijze invulling van de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen en stelt vast wat er mee moet gebeuren. Mediawijzer.net gaat aan de slag met een groot aantal experts op het gebied van media, mediawijsheid, mediaopvoeding en kinderrechten. Samen met kinderen zal Mediawijzer.net antwoorden en oplossingen formuleren en aanbieden aan beleidsmakers op dit gebied. Moeten er rechten bij? Zijn sommige rechten toe aan een nieuw jasje? Welke rechten zijn van het allergrootste belang in een wereld vol media? Met als uiteindelijk resultaat een verdere verdieping van het Kinderrechtenverdrag, passend bij de huidige mediasamenleving 25 jaar later.

MediaMasters
Tijdens De Week van de Mediawijsheid kunnen kinderen uit groep 7 en 8 met hun klas ook meedoen aan MediaMasters. MediaMasters is een superspannend mediawijsheidspeldat klassikaal gespeeld wordt. MediaMasters biedt scholen de kans om op een laagdrempelige en uitdagende manier met mediawijsheid in de klas aan de slag te gaan. Leerlingen worden aan het begin van de week uitgedaagd om een probleem op te lossen door slim gebruik te maken van media. Hiervoor moeten zij samenwerken, doorzetten en creatief zijn. Met de hulp van opvoeders, leerkrachten, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media én leren zij onder meer om kritisch naar media te kijken en inzicht te krijgen in hun eigen mediagedrag. Tijdens de editie van 2013 deed een recordaantal van ruim 70.000 leerlingen mee aan MediaMasters.