04-04-2016

Website Optimaal Digitaal online

Momenteel staan er 29 tips online in de vorm van ‘digitale kaartjes’, met daarop tips voor het doorbreken van de barrières die een hoger digitaal gebruik van de overheidsdienstverlening belemmeren. Deze tips zijn samengesteld op basis van onderzoek en de input uit diverse bijeenkomsten.

Meer informatie over de totstandkoming leest u hier. De website Optimaal Digitaal kunt u hier bekijken.

Het digitale platform Optimaal Digitaal is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken. Het is een van de opbrengsten van het project Massaal Digitaal. Dat is in 2013 gestart als één van de 9 ‘Doorbraakprojecten met ICT’, en maakt inmiddels onderdeel uit van het Programma Digitaal 2017. ECP is van begin af aan nauw betrokken geweest bij Massaal Digitaal.