04-12-2009

WCIT 2010: ECP-EPN richt track e-Inclusion in

Tijdens het World Congress on Information Technology (WCIT) dat iedere twee jaar wordt georganiseerd, komen uit meer dan tachtig landen ruim tweeduizend captains of industry,
regeringsleiders en wetenschappers bijeen. De deelnemers bespreken op wereldniveau de
uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie. In 2010
wordt dit wereldcongres, door staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken eerder
de ‘Olympische Spelen van de ICT’ genoemd, gehouden in Amsterdam van 25 tot en met 27 mei.
Als gastland wil Nederland daar uitdragen dat ons land de maatschappelijke en de economische
waarde van ICT als groot beschouwd en dat het bevorderen van technologische innovaties hoog op de agenda heeft staan.

 

Het thema van WCIT 2010 is Challenges of Change. In de negen tracks ligt de focus op het inzetten van ICT om nu en in de nabije toekomst maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden (zoals klimaatverandering, mobiliteitstoename, stijgende zorgkosten, energiebesparing,  watermanagement). Deze tracks zijn: Creative Industries, Cyber Security & Safety, E-Government, E-Health, Energy, Mobility, Sharing Space, Water en E-Inclusion.

 

E-Inclusion richt zich op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om maatschappelijke participatie te bevorderen en economische vooruitgang te boeken, en zo de merites van ICT alle segmenten van de samenleving te laten bereiken. Overheden wereldwijd, evenals de Europese Commissie in haar ICT-agenda, streven er bovendien naar dat niemand in de informatiesamenleving buitengesloten raakt door onvoldoende vaardigden om volwaardig mee te kunnen doen. Voor de invulling van de track E-Inclusion is ECP-EPN verantwoordelijk.

 

Een van de belangrijkste uitkomsten van het congres is de Declaration of Amsterdam met de titel ‘The Digital Road to Recovery’. Deze verklaring zal aanbevelingen doen aan de deelnemende overheden en bedrijven gericht op het inzetten van ICT om de eerder genoemde belangrijke maatschappelijke problemen te adresseren en de groei van economie te bevorderen.
Het WCIT 2010 wordt gehost door ICT~Office en medegeorganiseerd door het ministerie van
Economische Zaken en de gemeente Amsterdam en wordt ondersteund door de Europese
Commissie.