10-06-2010

Walking Election Dinner levert adviezen nieuwe regering op

Op 9 juni longstleden organiseerde ECP-EPN het Walking Election Dinner. Deze inspirerende sessie op de dag van de landelijke verkiezingen leverde uiteenlopende adviezen op voor de nieuwe regering:

Nederland loopt achter op het gebied van innovatie.  Met betrekking tot internationale  concurrentiepositie van 4e naar 12e plaats gezakt.
ICT moet prominente plaats krijgen in regeerakkoord! Hoe?
– Investeer in ICT en innovatie;
– Reframing: heb het niet over ICT, maar over informatie;
– Knelpunten zitten niet in de burger, maar in instituties;
– In politiek heel veel discussies over ICT, maar kleine issues. Onderlinge verbindingen worden door kabinet vergeten.

Het nieuwe werken is een middel om productiviteit te vergroten en om meer mensen, zeker ook het jonge talent, de arbeidsmarkt op te krijgen.
Nieuwe werken levert overheid € 7,5 miljard op.
Kanttekeningen:
– Grote projecten slagen niet zonder centrale regie overheid;
– Het gaat niet om techniek, maar om cultuur en organisatie;
– We moeten niet praten over nieuwe werken, maar over waarde toevoegen.

De overheid gaat voorzichtig om met informatie. Zij zou creatief vermogen van burgers en bedrijfsleven meer moeten benutten.
– Kabinet moet investeren in hergebruik overheidsinformatie;
– E-overheid zelf vormgeven door politici te volgen via web 2.0;
– Door data beschikbaar te stellen bespaart Europese overheid
 € 27 miljard;
– Waarom moet alleen de overheid informatie beschikbaar stellen en niet de Albert Heijn en NS?

De overheid moet energiebedrijven verplichten om klanten te helpen met energiebesparing. Maar hoe kan ICT daaraan bijdragen?
Snelle uitrol van de slimme meters bij alle huishoudens in Nederland is de manier om energiebesparing te faciliteren.
– Privacy: er zijn allerlei bedrijven met gegevens in hun beheer die veel privacygevoeliger zijn dan de meterstand;
– De specificaties van de slimme meter hebben de meter dom gemaakt;

Tot slot: New democracy: on- and offline participation!