02-03-2017

Vraag naar gekwalificeerde ICT’ers blijft onverminderd hoog

Nederlandse werkgevers hebben nog altijd veel moeite met het invullen van vacatures in de ICT-sector. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. De vraag naar opgeleide ICT-professionals blijft daardoor onverminderd hoog. Al enige jaren is de krapte op de arbeidsmarkt vooral te zien in de techniek en de ICT-sector. In de ICT is er een grote behoefte aan programmeurs voor specifieke programmeertalen (dot.net, java) en systeemanalisten en –ontwikkelaars. Het tekort wordt volgens het UWV vooral veroorzaakt door de economische groei, vergrijzing en onvoldoende instroom vanuit het onderwijs. “Het is noodzakelijk om fors te investeren in meer instroom in het ICT-onderwijs”, reageert Louis Spaninks, coördinator HCA ICT, op het bericht van het UWV.

Arbeidsmarktonderzoek Digitaal vakmanschap

Het tekort aan ICT-professionals kwam ook al naar voren uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Digitaal vakmanschap’ dat vorig jaar in opdracht van Team ICT is opgesteld. In de Human Capital Agenda ICT zijn meerdere actielijnen opgenomen waarmee instroom op ICT-opleidingen en het omscholen naar ICT-professionals wordt bevorderd. “ICT’ers hebben in elke denkbare sector kansen in de toekomst. Vooral doorlopende leerlijnen binnen het mbo en hbo verdienen verbetering en continue ontwikkeling als paradigma, want leren is leuk”,  beschrijft Spaninks de mogelijkheden binnen werkveld.

Geef IT Door & Talent Grants

Er worden onder meer gastlessen (Geef IT Door) georganiseerd om de interesse van scholieren voor een carrière in de ICT te stimuleren. Verder zijn er beurzen voor excellente studenten in het leven geroepen (IT Talent Grants) en zijn er meer en betere stage- en afstudeerplekken gecreëerd. Daarnaast wordt er verder geïnvesteerd in het opleidingsaanbod en is er meer aandacht voor persoonlijke carrièreontwikkeling van ICT’ers. Bekijk de resultaten van de HCA ICT over 2015 en 2016. De Human Capital Agenda van Team ICT (HCA ICT) is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing.