20-03-2012

Vorderingen Betrouwbaar Administreren

De stichtingen rond het thema ‘betrouwbaar administreren’ zijn deze week opgericht. De stichtingen maken, beheren en zien toe op de naleving van afspraken tussen bedrijfsleven en overheid over de betrouwbaarheid en de veiligheid van digitale administratieve gegevens. Onder anderen Arie van Bellen, directeur ECP, en Kors Kool (Belastingdienst, waar hij belast is met het vernieuwen van de toezichtsstrategie van de Belastingdienst) maken deel uit van de Raad van Toezicht.
 
De ondernemer die kiest voor producten die voldoen aan de afspraken gemaakt in de stichtingen hoeft zich geen zorgen te maken over veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit van zijn digitale administratie en heeft beter grip op de administratieve kant van zijn bedrijf. Hij kan bovendien met vertrouwen inspectie van overheden (belastingdienst, gemeente of andere toezichthouders) tegemoetzien en kan ook beter en met minder inspanningen voldoen aan rapportage verplichtingen, bijvoorbeeld naar financieel dienstverleners.

Deze afspraken vergen nauwe samenwerking van marktpartijen met de overheid. ECP faciliteert deze samenwerking. Vanuit een neutrale positie organiseert ECP bijvoorbeeld de klankbordgroepen waarin partijen vertegenwoordigd zijn die een belang hebben bij deze afspraken.
Het eerste afsprakenstelsel heeft betrekking op (digitale) afrekensystemen (keurmerkafrekensystemen.nl). Het bestuur van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen bestaat uit Will Reijnders (met jarenlange ervaring binnen de Belastingdienst op het organiseren van toezicht) en Miriam Osten, (secretaris/penningmeester, manager van de Stichting Efficiënt Betalen en eerder actief bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel rond elektronisch betalingsverkeer en ICT in het MKB). 

 

Eind 2012 is het keurmerk ‘Zeker-Online’ gereed (betrouwbaar en veilig digitaal online vastleggen van administratieve gegevens (in de ‘cloud’)).
Inmiddels zijn gesprekken gestart over soortgelijke afspraken rond digitale rittenregistraties en wordt gedacht over afspraken rond financiële rapportages, loonadministratie en kwalificatie van (digitale) administratieve dienstverleners.

Wanneer u vragen of ideeën hebt over onderwerpen die de stichting zou moeten oppakken neemt u dan contact op met Jelle.attema@ecp.nl.