25-05-2018

Voorzitter Tineke Netelenbos zet namens ECP handtekening onder Cybersecurity alliantie

Donderdag 24 mei heeft minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, het startschot gegeven voor de Nederlandse cybersecurity alliantie met het Nederlands bedrijfsleven. KPN, Schiphol, de Nationale Politie, AIVD, NCTV, Deloitte en ICANN tekenden net als ECP, in de persoon van onze voorzitter, Tineke Netelenbos, de Alliantie ‘on stage’. VNO-NCW, PostNL en de Rabobank toonden het belang van deze alliantie via een video ”we sign up for cybersecurity”, waarna alle aanwezigen werden opgeroepen mee te tekenen.

Achtergrond van de alliantie

Op 24 april jl. is de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken. Nederland moet een noodzakelijke stap vooruit zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

In de Nederlandse Cybersecurity Agenda staat welke stappen door de overheid en/of marktpartijen gezet moeten worden. En door het opzetten van de Nederlandse cybersecurity alliantie verbinden publieke en private partijen zich om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven. ECP zal mede met het Platform Internetveiligheid en initiatieven als Partnering Trust, Internet.nl en  veiliginternetten.nl (betere voorlichting en bewustwording burgers), zich inzetten om Nederland digitaal veilig te maken. Lees hier het volledige persbericht van de Rijksoverheid.