Premium deelnemer

Als premium deelnemer en/of programmapartners werkt u intensief samen aan het
aanjagen van een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving.

De voordelen:

• Deelnemen aan het bestuurlijk netwerk van ECP (bij goedkeuring Bestuur)
• Thema’s breed agenderen
• Uw kennis binnen uw organisatie delen met uw stakeholders
• In specifieke programma’s en projecten samenwerken aan het bereiken van mijlpalen.
• VIP treatment op bijeenkomsten en congressen
• Een coördinerend ECP contactpersoon die met u vorm en inhoud geeft aan een
maatwerk samenwerking