17-11-2016

Volwassen omgang met ICT nodig om zorg goed en betaalbaar te houden

Een  volwassen adoptie van ICT door de zorg sector is nodig om de zorg goed, bereikbaar en betaalbaar te houden. Om discussie hierover op te starten heeft ECP | Platform voor de InformatieSamenleving het visierapport De zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe normaal in de zorg geschreven. Het eerste exemplaar wordt vanmiddag uitgereikt aan Martin van Rijn staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het Jaarcongres ECP. Informatietechnologie biedt ongekende mogelijkheden én uitdagingen voor de zorgsector. Zo zorgen big data voor vooruitgang in de oncologie, kunnen met 3D-printing botstructuren op maat worden gemaakt en biedt beeldschermzorg mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijke zorg. Volwassen omgang met ICT betekent zowel voor de zorg als voor de ICT continue aanpassing aan elkaars werelden en reëel zijn over de (on)mogelijkheden van e-health.

De zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe normaal in de zorg

Redactie en idee: Daniël Tijink, ECP Redactie: Daphne Riksen, Ediction Pagina’s: 64 Het visiedocument kunt u hier online inzien of gratis aanvragen via info@ecp.nl.

Over het document

ICT- effecten in de zorg Het document onderzoekt wat de bestaande effecten van de informatiesamenleving betekenen voor de zorg. – Een duidelijk effect van ICT zijn de mogelijkheden die het gebruik van (big) data biedt. Voor de zorg zou er een patiëntgerichte datastrategie moeten komen. Ook zou de data toegankelijk moeten zijn voor verschillende betrouwbare partijen. – Met de komst van internet ontstaan er platforms, die mensen, organisaties en data met elkaar verbinden, zoals Facebook, Airbnb of Booking.com. In de zorg gebeurt hetzelfde op het gebied van kwaliteit (Zorgkaart Nederland), zorgcontacten (PatientsLikeMe) en samenwerking (OZOverbindzorg), maar de platforms zijn nog vrij kleinschalig. Hoe komen we tot een Nederlandse strategie voor focus en opschaling. – De nieuwe technologieën die de informatiesamenleving voortbrengt zijn ook voor de zorg relevant. Met 3D-printing kunnen botstructuren op maat worden gemaakt, sensoring maakt leefstijlmonitoring mogelijk en operatierobots helpen chirurgen in de operatiekamer. Ook zorgrobots komen op. Mobile health en telezorg bieden mogelijkheden voor meer plaats- en tijdonafhankelijke zorg. Er is al veel beschikbaar; de vraag is hoe we selecteren, (vraag)sturen, samenwerken en adopteren zodat we ook echt iets met de nieuwe mogelijkheden kunnen. Randvoorwaarden voor de adoptie van e-health De vraag is niet óf de informatiesamenleving grote effecten heeft op de zorg, maar hoe die effecten uitvallen. In het visiedocument worden verschillende randvoorwaarden genoemd waarmee we de kans vergroten dat ICT de zorg optimaal vooruit helpt. – Om te beginnen moet in een informatiesamenleving de digitale infrastructuur op orde zijn. – Vraagstukken rondom privacy spelen altijd in de informatiesamenleving, maar in de zorg ligt privacy extra gevoelig. Helderheid over wetgeving, gebruik maken van privacy-by-design en bewust omgaan met persoonsgegevens zijn belangrijks voorwaarden, maar sluiten een conflict tussen de belangen van de zorg en de privacy van de patiënt niet uit. Daar dient op basis van feitelijke situaties een afweging gemaakt te worden. – Wanneer e-health een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg, moeten patiënten en zorgverleners beschikken over voldoende digitale vaardigheid. – Tot nu toe verloopt brede toepassing van e-health moeizaam. De vraag- en aanbodkant van de zorgmarkt weten elkaar nog niet zo makkelijk te vinden. Er zijn veel initiatieven (start-ups) die vrij veel aandacht krijgen, maar niet worden opgenomen door de vraagkant. Zorggebruikers, zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en patiënten moeten worden ondersteund om een stevige rol te vervullen in het innovatieproces. Ook zou er minder focus op onderzoek moeten zijn en meer op lerend implementeren. – Voor financiering is het belangrijk om te denken in langere termijnen en over de grenzen van instellingen en afdelingen heen. Daarbij helpen maatschappelijke kosten-baten analyses en innovaties op het gebied van financiering. Met dit visiedocument nodigt ECP partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgzame informatiesamenleving. ———– Voor vragen over de inhoud van het visiedocument kunt u contact opnemen met Daniël Tijink, MT-lid zorg en strategie bij ECP via daniel.tijink@ecp.nl en +31 (0)6 20408472.