20-08-2010

Visie ECP-EPN op de mogelijkheden informatie- en communicatietechnologie te benutten voor duurzame oplossing van maatschappelijke vraagstukken

Afgelopen maanden is binnen het platform ECP-EPN gediscussieerd over maatschappelijke vraagstukken zoals de stijgende de zorgkosten, duurzame energievoorziening, de files, de openbare veiligheid, efficiëntere overheidsdienstverlening en onze mondiale concurrentiepositie. Aan de hand van de input vanuit het netwerk is een notitie opgesteld die de visie van ECP-EPN op de genoemde problemen weergeeft en mogelijke oplossingen aanreikt. ECP-EPN brengt deze opvattingen ook onder de aandacht van de politiek.