18-01-2019

Vierde tussenproduct Digitale Geletterdheid online -Curriculum.nu

Reageer vandaag voor het onderwijs van morgen!

Programmeren of omgaan met online pesten? Wat moeten kinderen en jongeren kunnen en weten om zich goed te kunnen blijven bewegen in een samenleving waar technologie een steeds grotere rol gaat spelen? Het vierde tussenproduct Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu staat nu online! De expertise en ervaring vanuit het bedrijfsleven is hierbij van grote waarde, dus lever hier voor 27 januari online uw input!

Binnen Curriculum.nu werken ontwikkelteams met leraren en schoolleiders aan de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ontwikkelteam digitale geletterdheid heeft zogenaamde grote opdrachten vastgesteld en is begonnen met het concretiseren hiervan in bouwstenen, beschreven in het vierde tussenproduct. Kort na de zomer wordt het advies van Curriculum.nu aan minister Slob overhandigd en na politieke bespreking vormt dit de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen. Het nieuwe curriculum zal rond 2020 van kracht worden.

ECP is afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de input vanuit het bedrijfsleven voor het ontwikkelteam. Daarnaast ontwikkelt zij momenteel samen met partners de monitor digitale geletterdheid die de voortgang van digitale geletterdheid in het PO in kaart brengt. De implementatie van digitale geletterdheid is niet van de een op de andere dag geregeld, de monitor geeft scholen inzicht in waar zij staan. De monitor wordt mogelijk gemaakt door ING Nederland Fonds.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien