17-12-2012

Verwachtingen HNW nog niet volledig gerealiseerd

Het verhogen van de werknemerstevredenheid, het besparen op huisvestingskosten en het verbeteren van de werk/privé-balans van werknemers worden het vaakst gerealiseerd binnen Het Nieuwe Werken (HNW)-concept. Over het geheel genomen blijft de realisatie van beoogde effecten echter nog achter bij de verwachtingen. Als belangrijkste obstakels bij de invoering van HNW worden genoemd het kwijtraken van vastigheden, een managementstijl en/of een organisatiecultuur die niet passen bij HNW, potentiële verlies van sociale cohesie, en weerstand onder managers tegen de met HNW gepaard gaande veranderingen. Dit zijn de uitkomsten van de Nationale Nieuwe Werken Barometer 2012, een jaarlijks onderzoek onder ruim 120 organisaties dat in 2012 opnieuw werd verricht door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De barometer is in 2010 ontwikkeld door RSM in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings. Dank zij deze Barometer kan een wetenschappelijke vinger aan de pols van HNW worden gehouden. Het Nieuwe Werken is een verzamelbegrip van interventies in de werkomgeving. Bij meer dan 65% van de organisaties die HNW hebben ingevoerd staan de volgende aspecten centraal: het toestaan van thuiswerken, een open kantooromgeving met flexibele werkplekken, het aanbieden van nieuwe IT hard- en softwarevoorzieningen, digitaal documentenbeheer (‘paperless office’), resultaatgericht managen en het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid. De verschillende interventies zijn sterk met elkaar verweven. Zo gaat bijvoorbeeld het toestaan van thuiswerken in 83% van de organisaties samen met het invoeren van nieuwe IT-voorzieningen, en gaat de open kantooromgeving met flexibele werkplekken in 95% van de organisaties samen met het toestaan van thuiswerken. Een steeds grotere groep van organisaties koppelt HNW aan verbeteren van duurzaamheid. Uit een lijst van twintig mogelijke effecten van HNW, verwachten organisaties er gemiddeld negen te realiseren. Achteraf blijkt dat gemiddeld slechts een derde van de verwachtingen is waargemaakt. Meetbare effecten zoals kostenbesparingen en werknemerstevredenheid worden vaker ‘gerealiseerd gemeld’ dan meer abstracte effecten, zoals realisatie van leiderschapsverandering en ontwikkeling van intrapreneurs. Organisaties die onderzoekspartners betrekken bij hun invoering van HNW hebben doorgaans minder verwachtingen, maar geven vaker aan deze te realiseren. Deze vervolgmeting op de eerste meting van 2011 laat zien de grootste uitdaging voor het laten renderen van HNW ligt in de mentale omslag van zowel medewerkers als hun managers en het aanleren van nieuwe vaardigheden en routines. Dit vereist tijd en aandacht van de organisatie voor haar mensen, maar andersom ook commitment van de medewerker zelf. 95% van de deelnemers in ons onderzoek gaf aan dat de overheid een actieve rol moet spelen om HNW te stimuleren. Het gaat daarbij om het aanpassen van ARBO wet- en regelgeving, het fiscaal belonen van gewenst gedrag inzake flexibel werken, mobiliteitsmaatregelen in het kader van bereikbaarheid en het vervullen van een voortrekkersrol door zelf HNW in te voeren. 33% noemt het opnemen van flexibel werken in de CAO’s. De Nationale Het Nieuwe Werken Barometer wordt ondersteund door Stichting TelewerkForum Het Nieuwe Werken, Microsoft Nederland, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en de campagne ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf!’- een initiatief van Slim Werken Slim Reizen en Natuur&Milieu. De barometer is te vinden via www.newworldsofwork.nl. Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) staat in de top 10 van Europese business scholen qua opleiding en in de top 3 qua onderzoek. RSM biedt baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ter bevordering van excellentie in alle aspecten van management en is gevestigd in de havenstad Rotterdam – een internationaal knooppunt van bedrijvigheid op zakelijk, logistiek en handelsgebied. RSM’s primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders en internationale carrières. Met hun innovatieve denkvermogen kunnen zij meewerken aan een duurzame toekomst dankzij een breed aanbod van dynamische bachelor, master, MBA, PhD en executive opleidingen. RSM biedt ook executive opleidingen en alumnidiensten aan vanuit de Amsterdamse Zuidas. www.rsm.nl Voor meer informatie over RSM of over dit bericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager op +31 (0)10 408 2877 of via mschouten@rsm.nl.